GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Strażnik miejski - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
W magazynie
Nr artykułu
01F00096DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Strażnik miejski

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Strażnik miejski odpowiada za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Zajmuje się ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Zadania zawodowe na stanowisku strażnik miejski:

 • działanie na rzecz utrzymania porządku w miejscach publicznych;
 • ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców;
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia;
 • obsługa telefonu alarmowego nr 986, w tym przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie, realizacja przyjętych zgłoszeń poprzez wydawanie poleceń dyżurnym oddziałów lub podległym patrolom oraz egzekwowanie ich wykonania;
 • działanie na rzecz ochrony szkół i przedszkoli, w szczególności kontrola terenów w pobliżu placówek w celu wyeliminowania osób zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci, zwracanie uwagi na niekulturalne zachowanie (wulgarne słownictwo, palenie papierosów itp.), czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie placówek (prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg), współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych, urządzanie prelekcji i pogadanek na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami;
 • współpraca i współdziałanie z policją w celu utrzymania porządku publicznego oraz z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także z organizacjami i innymi służbami w związku z koniecznością zapewnienia porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu;
 • działanie na rzecz ochrony urzędu i podległych gminnych jednostek organizacyjnych;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
 • kontrolowanie ruchu drogowego zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrolowanie przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;
 • kontrolowanie stanu czystości i estetyki miejsc publicznych;
 • kontrolowanie wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminów utrzymania czystości i porządku;
 • patrolowanie terenów zielonych;
 • kontrolowanie oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach;
 • kontrolowanie utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych;
 • kontrolowanie wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Strażnik miejski - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki samojezdnej (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki samojezdne...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy składowaniu środków chemicznych (planszowa)
  Instrukcja BHP przy składowaniu środków chemicznyc...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze wciągników elektrycznych (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze wciągników elektryczn...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. OLEJ SMAROWY - Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny
  OLEJ SMAROWY - Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego...
  189,00 zł 180,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze obrotnika spawalniczego do rur (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze obrotnika spawalnicze...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX