Ocena ryzyka zawodowego

W tej kategorii znajdziesz dokumentację oceny ryzyka zawodowego, którą można kupić w naszym sklepie. Każde, oferowane ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, jest dokumentem gotowym do wdrożenia i podpisania przez pracownika. Wystarczy tylko wydrukować. Gwarantujemy przejście kontroli przez Inspekcję Pracy lub Sanepid z wynikiem pozytywnym!
Dokument...

W tej kategorii znajdziesz dokumentację oceny ryzyka zawodowego, którą można kupić w naszym sklepie. Każde, oferowane ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, jest dokumentem gotowym do wdrożenia i podpisania przez pracownika. Wystarczy tylko wydrukować. Gwarantujemy przejście kontroli przez Inspekcję Pracy lub Sanepid z wynikiem pozytywnym!
Dokument zawiera ok. 30 stron A4, a jego wersja elektroniczna może być drukowana dowolną ilość razy. Każda dokumentacja ryzyka zawodowego zawiera opis wykorzystanej metody szacowania ryzyka, opis stanowiska pracy, wymagania dla pomieszczenia i stanowiska pracy, identyfikację zagrożeń, karty pomiaru ryzyka oraz plan działań korygujących.

Więcej

Ocena ryzyka zawodowego Jest 3016 produktów.

Podkategorie

 • Metoda wg PN-N-18002

  Oferta sprzedaży gotowych kart oceny ryzyka zawodowego, opracowanych zgodnie z Polską Normą wg PN-N-18002. Każdy dokument udostępniany jest w pliku elektronicznym Word .doc - do samodzielnego wydruku oraz z możliwością edycji. Dokumentację ryzyka po wydrukowaniu, należy przedstawić pracownikowi do podpisu, zapoznając go tym samym z zagrożeniami na stanowisku pracy.

  Do opracowania zastosowano skalę trójstopniową, opisaną w normie PN-N-18002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, w której szacuje się:

  1. Ciężkość następstw.
  2. Prawdopodobieństwo następstw.
  3. Wartościowanie ryzyka.
 • Metoda Risk Score

  W tej kategorii kupisz gotowe dokumenty oceny ryzyka zawodowego, które przygotowane zostały dla pracowników na wszystkich stanowiskach pracy. W tym celu zastosowana została metoda Risk Score, która wykorzystuje punktowe szacowanie za pomocą trzech wartości (skutki, ekspozycja oraz prawdopodobieństwo), zgodnie ze wzorem poniżej:

  R = S x E x P

  gdzie parametrami wartość ryzyka R są:
  -  możliwe skutki zdarzenia, straty, spowodowane przez zdarzenia;
  -  ekspozycja na zagrożenie;
  -  prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

 • Metoda Pięciu Kroków

  W tym dziale naszego sklepu kupisz druki oceny ryzyka zawodowego, opracowane metodą Pięciu Kroków. Każda dokumentacja zawiera około 30 stron i stanowi gotowy dokument dla pracownika, celem zapoznania go z zagrożeniami panującymi na stanowisku pracy. Wystarczy podpis pracownika i zostanie spełniony kodeksowy obowiązek pracodawcy.

  Metoda ta w pięciu krokach szacuje ryzyko zawodowe poprzez określenie następujących wskaźników:

  1. Krok pierwszy - identyfikacja zagrożeń.
  2. Krok drugi - określenie, kto może być zagrożony i w jaki sposób.
  3. Krok trzeci - oszacowanie ryzyka zawodowego na podstawie zarejestrowanych zagrożeń.
  4. Krok czwarty - Podsumowanie i sformułowanie wniosków.
  5. Krok piąty - Przegląd i aktualizacja oceny ryzyka.
 • Metoda PHA

  W naszym sklepie internetowym dostępne są od ręki gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane metodą PHA (Preliminary Hazard Analysis). W tej kategorii możesz dokonać zakupu dokumentów, które następnie pobierzesz w wersji elektronicznej.

  PHA jest metodą matrycową, indukcyjną, pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka poprzez określenie możliwych strat, wyznaczając stopień szkód S i prawdopodobieństwo P , z jakim szkody mogą wystąpić. Wartościowanie ryzyka zatem wyrażone jest poprzez wskaźnik:

  W = S x P, gdzie: S - stopień szkód, P - prawdopodobieństwo szkód zdarzenia.

 • Metoda JSA

  Zapraszamy do zakupu wzorcowych kart oceny ryzyka zawodowego, opracowanych metodą JSA, czyli Job Safety Analysis. Każda dokumentacja udostępniana jest na naszej stronie internetowej w postaci pliku elektronicznego do pobrania w formacie .doc lub .pdf.

  Analiza bezpieczeństwa pracy JSA jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji i prawdopodobieństwa zdarzenia. Prawdopodobieństwo konsekwencji P określane jest zależ­nością:

  P = F + O + A, gdzie:

  F - częstotliwość występowania zagrożeń.
  O - prawdopodobieństwo zdarzenia.
  A - możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody.

 • Wydatek energetyczny

  Tutaj kupisz gotową dokumentację wydatku energetycznego w postaci kart opracowanych metodą Lehmanna, dla wybranych stanowisk pracy. Dokumentacja po dokonaniu zakupu, dostępna jest w pliku elektronicznym do pobrania z naszego sklepu internetowego.

  W metodzie Lehmanna przyjmuje się odpowiednie tabelaryczne wskaźniki w zależności od:

  1. Pozycji ciała pracownika.
  2. Rodzaju pracy pracownika.
  3. Do oceny wydatku energetycznego niezbędna jest rejestracja przebiegu i czasu przyjmowania pozycji i wykonywanych czynności w ciągu całej zmiany roboczej. Po przemnożeniu wartości energetycznych poszczególnych pozycji ciała i rodzaju pracy przez czas ich trwania, a następnie po ich zsumowaniu, uzyskamy wydatek energetyczny danej pracy.
na stronę
Pokazuje 1 - 50 z 3016 elementów
Pokazuje 1 - 50 z 3016 elementów