Yevheniia Ozivska

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, tłumacz języka ukraińskiego

Wykształcenie i kursy:

 1. Obecnie jest studentką Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Katowicach, wydział Zarządzania, specjalność: kadry i wynagrodzenia.
 2. Absolwentka Uniwersytetu Politechniki Charkowskiej, wydział zarządzania Strategicznego, specjalizacja: specjalista ds. zarządzania projektami w różnych branżach.
 3. Absolwentka Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego im. M. Ostrogradskiego, Krzemieńczuk, Ukraina, wydział ekologii, specjalizacja: inżynier środowiska.
 4. Ukończyła kurs bezpieczeństwa i higieny pracy i posiada uprawnienia energetyczne do 1 kV.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Od 2013 roku zajmowała się problematyką bhp, pracując jako inżynier sekcji bhp w Państwowym Przedsiębiorstwie Górniczym w Ukrainie. Praktyczne doświadczenie zdobywała wykonując projekty i dokumentację z zakresu bhp, bezpieczeństwa elektroenergetycznego i przeciwpożarowego w przedsiębiorstwie.
 2. W 2019 roku zmieniła miejsce pracy i zaczęła zdobywać nowe doświadczenia i praktyczne umiejętności w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej w zakresie świadczenia usług remontowych i utrzymania dróg lokalnych.

Do głównych obowiązków zawodowych należą:

 1. Opracowanie instrukcji, regulaminów, programów szkoleniowych z zakresu bhp w języku ukraińskim.
 2. Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia pracowników i kadry kierowniczej w zakresie bhp w języku ukraińskim.
 3. Badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.
 4. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz opracowanie procedur zapewniających przestrzeganie zasad bhp w celu zapobiegania wypadkom przy pracy po ukraińsku.
 5. Ciągły monitoring stanu bhp, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i elektroenergetycznego.

Aktualnie

Z powodu działań wojennych na Ukrainie została zmuszona do imigracji i szukania schronienia w Polsce. Praca w BHPEX Sp. z o. o. otworzyła dla niej niepowtarzalną okazję do zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie bhp, wykorzystania praktycznych umiejętności i wiedzy w ramach prawa obowiązującego w Polsce.

Jak mówi sama o sobie: „Wierzę, że moją misją jest praca w dziedzinie bhp i udzielanie pomocy dla potrzebujących, w szczególności dla osób z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie i pracę w Polsce.

 

 

Yevheniia Ozivska