Centrum Edukacyjne BHPEX

Historia naszej spółki zaczyna się 1 maja 2007 roku, kiedy jako jednoosobowa działalność gospodarcza rozpoczynamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Rozwój działalności powoduje, że  w czerwcu 2011 roku przekształca się w spółkę jawną, by następnie w kwietniu 2020 roku przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzisiaj BHPEX Sp. z o.o. jest organem założycielskim i jednocześnie prowadzącym dla Centrum Edukacyjnego BHPEX w Zielonej Górze. Przeszliśmy rygorystyczną kontrolę i zostaliśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty. Zarejestrowani jesteśmy w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Nasze Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Nasza placówka oświatowa prowadzi kursy w zakresie:

  1. Bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Ochrony przeciwpożarowej.
  3. Bezpieczeństwa żywności.
  4. Bezpzieczeństwa informacji.
  5. Pierwszej pomocy.
  6. Ochrony środowiska.