Szkolenia BHP

BHPEX Sp. z o.o.

Centum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze
RSPO: 277094  
REGON: 388152278

Dział szkoleń: szkolenia@bhpex.pl

Infolinia 604 500 500
Tel. +48 68 411 40 00
Fax. +48 68 411 40 40
Pn - pt: 08:00 - 16:00

Rachunek bankowy mBank SA Oddział Korporacyjny Zielona Góra
IBAN: PL 38 1140 1850 0000 3034 8400 1004
Kod SWIFT: BREXPLPWZIE

Organ prowadzący wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836650. Placówka kształcenia ustawicznego Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze wpisana do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod numerem RSPO: 277094 oraz dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Zielona Góra nr ewidencyjny DE-WO-V.4430.26.2020.KN

Napisz do nas

Wyślij