Rafał Wielgus

Inspektor ochrony danych, Administrator niejawnych systemów teleinformatycznych, Audytor ISO 27001 (podtytuł)

Inspektor ochrony danych, Administrator niejawnych systemów teleinformatycznych, Audytor ISO 27001 (wprowadzenie)

Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa, Inspektor Ochrony Danych oraz specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych z 20 letnim stażem. Certyfikowanym przez IRCA Audytor wiodący ISO 27001, informatyk oraz główny projektant systemów zarządzania bezpieczeństwem w Zielonej Górze. Absolwent kierunku informatyka Politechniki Wrocławskiej oraz Cybersbezpieczeństwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykształcenie i kursy:

 1. Magister inżynier informatyki na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku informatyka, specjalność: Systemy i Sieci Informatyczne.
 2. Magister zarządzania kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
 3. Studia podyplomowe w zakresie Cyber Security Management.
 4. Szkolenie dla Administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych, organizowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
 5. Szkolenie dla Inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 6. Uprawnienia międzynarodowego audytora wiodącego IRCA z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 7. Podstawowe szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.
 8. Szkolenie z ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.
 9. Informatyczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
 10. Uprawnienia IBM w zakresie Cyber Specialist.

Doświadczenie zawodowe:

Z bezpieczeństwem sieci związany jest od 2002 roku, kiedy to rozpoczął pracę dla Ministerstwa Obrony Narodowej, będąc elementem łańcucha bezpieczeństwa niejawnych sieci komputerowych. Ochrona danych osobowych nie ma dla niego żadnych tajemnic. Swoje usługi świadczył jako:

 1.     Administrator niejawnych systemów teleinformatycznych.
 2.     Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 3.     Inspektor ochrony danych osobowych.
 4.     Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 5.     Data Protection Officer.
 6.     Security Officer.
 7.     System Security Officer.
 8.     Site Security Officer.
 9.     Local System Administrator.
 10.     Communication Security Oficer.
 11.     Terminal Area Security Officer.
 12.     Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa.
 13.     Information Security Manager.
Rafał Wielgus