Patrycja Błaszczyk

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalista w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz wydatku energetycznego. Zajmuje się obsługą firm w dziedzinie bhp, a także prowadzeniem szkoleń bhp.

Wykształcenie i kursy:

 1. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, inżynier w obszarze nauk techniczno-społecznych, na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy.
 2. Uprawnienia Ratownika, uzyskane na podstawie odbytego Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).
 3. Podstawowe szkolenie w zakresie RODO.

Doświadczenie zawodowe:

Z dziedziną bhp zawodowo związana od 2021 roku, rozpoczynając pracę na stanowisku starszy inspektor ds. bhp w komórce bhp firmy BHPEX.

 Do głównych obowiązków zawodowych należą:

 1. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego.
 2. Sporządzanie wydatku energetycznego metodą Lehmanna.
 3. Sporządzenie instrukcji bhp.
 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie bhp i pierwszej pomocy
 5. Prowadzenie postępowań w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą.
 6. Uczestnictwo w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
 7. Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy.
 8. Wsparcie wnioskodawcy w zakresie uzyskania dotacji na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Patrycja Błaszczyk