Małgorzata Krupnicka

Prawnik, Inspektor Ochrony Danych, specjalista ds. RODO

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister prawa, Inspektor Ochrony Danych w podmiotach gospodarczych i szkoleniowiec posiadający zarówno umiejętności praktyczne jak i wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony danych osobowych funkcjonującej w polskim systemie prawnym.

 

Wykształcenie i kursy:

  1. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
  2. Szkolenie pełnomocników informacji niejawnych przeprowadzane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  3. Uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania projektami (Project Menager).
  4. Uczestnik szkolenia oraz egzaminu na Inspektora Ochrony Danych organizowanego przez DEKRA Polska Sp. z o. o.

Doświadczenie zawodowe:

Z polskim systemem prawa związana jest od wielu lat. Swoje pierwsze umiejętności zdobywała podczas pracy w kancelarii adwokackiej, dziale organizacyjno-prawnym wojewódzkiej jednostki medycznej i jako kurator społeczny do spraw rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym.

W karierze zawodowej wykorzystuje również doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej (EWT).

W zakresie zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje ochrona informacji niejawnych. Jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odbyła szkolenie organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełniąc funkcję Pełnomocnika Informacji Niejawnych w wojewódzkiej jednostce medycznej. Obecnie realizuje się zawodowo wykonując zadania inspektora ochrony danych w BHPEX Sp. z o.o.

 

Specjalizacje:

Sprawując funkcję inspektora ochrony danych zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jednostek użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych oraz firm prywatnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Podczas swojej pracy przeprowadza audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, udziela porad i konsultacji związanych z ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia i przygotowuje dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych.

Małgorzata Krupnicka