Leszek Wroczyński

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego

Radca prawny Leszek Wroczyński 
wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG - 850.

 

Wykształcenie i kursy:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończona aplikacja prokuratorska.
Radca Prawny Leszek Wroczyński posiada szereg ukończonych kursów z zakresu finansów publicznych, zagadnień samorządowych oraz kursów i szkoleń odbywanych w toku indywidulanej praktyki radcowskiej i adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe:

Prawnik z ponad 20 – letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy w jednostkach prokuratury, jednostkach administracji samorządowej, członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, przez wiele lat praktykujący jako radca prawny i adwokat w indywidualnej kancelarii prawnej, a także zaangażowany na rzecz społeczności lokalnej, radny Rady Miejskiej w Żarach, udzielający się na rzecz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych i dotkniętych kryzysem, zaś obecnie radca prawny zajmujący się obsługą prawną BHPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawnej obsługi firm.

 

Leszek Wroczyński