Kacper Kałagate

Inspektor Ochrony Danych, specjalista ds. RODO

Inspektor Ochrony Danych, specjalista ds. RODO

Specjalista ds. RODO, prawnik europejski i międzynarodowy a także szkoleniowiec posiadający zarówno umiejętności praktyczne jak i wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony danych osobowych funkcjonującej w polskim systemie prawnym. Swoje doświadczenie zdobywał podczas: licznych praktyk prawniczych, uczestnictwie w wielu szkoleniach oraz sprawowania funkcji inspektora ochrony danych w ponad 30 jednostkach, do których należą zarówno: firmy prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki akcyjne oraz uczelnie wyższe. Znając możliwości związane z koncentracją uczestników szkoleń jako główny cel podczas prowadzenia swoich prezentacji stawia sobie przekazanie jak największej porcji wiedzy przy jednoczesnym utrzymaniu zainteresowania swoich słuchaczy od pierwszej do ostatniej chwili trwania szkolenia.

Wykształcenie i kursy:

  1. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego posiadający anglojęzyczny dyplom zdobyty na międzynarodowym kierunku LL.B. International and European law.
  2. Uczestnik szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa prowadzonych przez inspektora ochrony danych osobowych, Administratora niejawnych systemów teleinformatycznych, Audytora ISO 27001 – Rafał Wielgus
  3. Uczestnik zajęć szkoleniowych z zakresu prezentacji, autoprezentacji, retoryki, technik wystąpień prowadzonych przez dr. Monikę Braun szkolącą prawników oraz dziennikarzy.
  4. Operator podpisów kwalifikowanych.

Doświadczenie zawodowe:

Z polskimi oraz europejskimi systemami prawnymi związany jest od wielu lat. Swoje Pierwsze umiejętności zdobywał podczas praktyk oraz staży w kancelariach prawnych znajdujących się na terenie Zielonej Góry oraz Wrocławia. Dalsze umiejętności zdobywał dzięki zatrudnieniu na pozycji negocjatora prowadzącego pertraktacje pomiędzy firmami w spółce Kaczmarski Incasso. Zwieńczeniem zdobytych umiejętności było zatrudnienie na pozycji inspektora ochrony danych w firmie BHPEX Sp z o.o. -  gdzie wdrażając RODO, udzielając klientom porad prawnych oraz prowadząc szkolenia realizuje się zawodowo po dzień dzisiejszy.

Doświadczenie związane stricte z ochroną danych osobowych zdobywał wdrażając RODO w dziesiątkach polskich firm oraz szkoląc setki osób. W swoich wystąpieniach zwraca szczególną uwagę na kontakt ze swoimi słuchaczami, poprzez  umiejętne przeplatanie zarówno wiedzy teoretycznej i tej praktycznej, nabytej podczas pracy z licznymi klientami.

Kacper Kałagate