Dorota Garstka

Szef działu BHP, starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalista w zakresie ryzyka zawodowego, oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wydatku energetycznego. Na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu pracy, opiekun firm w zakresie pełnienia służby BHP. Szkoleniowiec w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pierwszej pomocy. Certyfikowany audytor wewnętrzny w zakresie ISO 45001.

Wykształcenie i kursy:

 1. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, magister w obszarze nauk technicznych, na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 2. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, inżynier w obszarze nauk techniczno-społecznych, na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy.
 3. Uprawnienia audytora wewnętrznego w zakresie ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Uprawnienia Ratownika, uzyskane na podstawie odbytego Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).
 5. Uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.
 6. Podstawowe szkolenie w zakresie RODO.

Doświadczenie zawodowe:

Z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy, zawodowo związana od 2017 roku, rozpoczynając pracę na stanowisku starszy inspektor ds. bhp, w komórce bhp, w firmie BHPEX. Pracę na stanowisku pracownika służby bhp, zaczęła od postaw - tworząc dokumentację w zakresie bhp. Sporządzone kilkaset ocen ryzyka zawodowego, instrukcji bhp, czy ocen obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego spowodowało, że identyfikacja zagrożeń zawodowych, nie stanowi dla niej problemu.
 Do głównych obowiązków zawodowych należą:

 1. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego.
 2. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
 3. Sporządzenie ocen ergonomicznych w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 4. Sporządzenie instrukcji bhp.
 5. Prowadzenie postępowań w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą.
 6. Audyty bhp.
 7. Szkolenia w zakresie dziedziny bhp.
 8. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.
 9. Wsparcie Wnioskodawcy w zakresie uzyskania dotacji na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dorota Garstka