Alicja Niekrasz

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie BHPEX Sp. z o.o. zajmująca się wszelkimi zagadnieniami związanymi z BHP. Punkt zainteresowań zawodowych skupia na tematyce wypadków przy pracy.

Wykształcenie i kursy:

  1. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, magister w obszarze nauk techniczno-społecznych, na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
  2. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, inżynier w obszarze nauk techniczno-społecznych, na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy.
  3. Inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Doświadczenie zawodowe:

Z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy, zawodowo związana od 2020 roku, rozpoczynając pracę na stanowisku starszy inspektor ds. bhp w komórce bhp, firmy BHPEX. Pracę na stanowisku pracownika służby bhp, zaczęła od postaw. Aktualnie zajmuje się sporządzaniem dokumentacji i prowadzeniem szkoleń. Posiada uprawnienia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Do głównych obowiązków zawodowych należy:

  1. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego.
  2. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
  3. Sporządzenie instrukcji bhp.
  4. Prowadzenie postępowań w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą.
  5. Szkolenia w zakresie dziedziny bhp.
  6. Obsługa firm.
Alicja Niekrasz