Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek publicznych oraz sektora finansów publicznych, Inspektorów Ochrony Danych (dawniej: Administratorów bezpieczeństwa informacji), działów IT, dyrektorów, kierownictwa średniego szczebla. W szkoleniu mogą brać udział również osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności i ich przełożenia na systemy bezpieczeństwa informacji oraz zapoznanie z podstawowymi wymaganiami w zakresie ISO/IEC 27001.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie jest organizowane w formie interaktywnego wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną ćwiczenia warsztatowe z zakresu audytowania KRI oraz opracowywania Polityki bezpieczeństwa.

Informacje ogólne

  • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (materiały szkoleniowe).
  • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
  • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.

Ramowy program szkolenia z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

2h

2.

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)

1h

3.

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji

1h

4.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami

1h

5.

Zarządzanie ryzykiem - analiza metodyk

2h

6.

Podejście procesowe do bezpieczeństwa informacji – ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000

1h

 

Razem

8h