Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Szkolenie ochrony środowiska z zakresu obsługi systemu KOBiZE dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli uczestnikom samodzielnie sporządzać raporty oraz wykazy opłatowe w zakresie powstałych emisji z ich działalności.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników przedsiębiorstw;
 • pracodawców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • specjalistów ds. ochrony środowiska.

Cel szkolenia

Najważniejszym celem szkolenia jest przygotowanie zainteresowanych do wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków w zakresie wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • Co to jest baza danych KOBiZE i kto podlega wpisowi do tej bazy?
 • Jak dokonać rejestracji, aktualizacji lub wykreślenia z krajowej bazy?
 • Jak logować się do bazy i przypisywać użytkowników?
 • Jak tworzy się raporty (z rozłożeniem na różne segmenty)?
 • Jak tworzy się wykaz opłat za korzystanie ze środowiska?

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie dla zainteresowanych podmiotów w zakresie ochrony środowiska - KOBiZE prowadzone jest w formie seminarium lub online w formie webinarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez nasze Centrum. Do tego szkolenia wybieramy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne w postaci filmów, zdjęć, prezentacji multimedialnych. Prowadzący podzielą się praktyczną, ale i teoretyczną wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów. Każdy Uczestnik kursu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, a także będzie mógł zadawać prowadzącemu na bieżąco nurtujące go pytania.

Informacje ogólne

 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe dla siebie.
 • Po odbyciu szkolenia wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA - w zakresie obsługi bazy danych KOBiZE

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

KOBIZE

1.

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

30-45 min

2.

Wprowadzanie raportu (sprawozdania)

60-120 min

3.

Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

30-45 min

 

PROGRAM SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA - w zakresie obsługi bazy danych KOBiZE

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

KOBIZE

1.

Krajowa baza:

 • Na kim spoczywa obowiązek rejestracji w bazie KOBIZE
 • Formularze w Krajowej bazie:
  - Formularz rejestracyjny
  - Formularz aktualizacyjny
  - Formularz zakończenia działalności podmiotu
 • Logowanie do Krajowej bazy
 • Sankcje, w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków

30-45 min

2.

Wprowadzanie raportu (sprawozdania):

 • Miejsca korzystania ze środowiska (MKZŚ)
  - z eksploatacją instalacji (procesy prowadzone w instalacji)
  - bez eksploatacji instalacji (procesy prowadzone poza instalacją)
 • Eksploatacja urządzeń (w tym środki transportu)
 • Przedsięwzięcia inwestycyjne
 • Status sprawozdania, korekta złożonego raportu

60-120 min

3.

Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat:

 • zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • termin składania wykazu i opłaty

30-45 min