Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Jeśli pracujesz w restauracji, kawiarni, lodziarni, w sklepie spożywczym lub zakładzie produkcyjnym - to szkolenie jest dla Ciebie. Minimum Sanitarne to nazwa szkolenia z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oraz kandydatów na stanowiska w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi. W szkoleniu mogą brać również osoby, chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prawa sanitarnego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie osób związanych z branżą spożywczą do wykonywania ich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami higieniczno - sanitarnymi jakie obowiązują w Unii Europejskiej.

Dzięki kursowi poznasz:

 • podstawowe zasady higieny pracy w zakładzie,
 • przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych,
 • najczęściej występujące choroby przenoszone drogą pokarmową.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 5 lat.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie „minimum sanitarne” prowadzone jest w formie seminarium oraz dyskusji uczestników i prowadzącego, na podstawie szczegółowego programu szkolenia naszego Centrum. Podczas szkolenia wykorzystujemy odpowiednio dobrane środki dydaktyczne, takie jak filmy czy prezentacje multimedialne. Uczestnicy mogą w trakcie wymieniać się problemami wynikającymi z ich codziennej praktyki zawodowej.

Informacje ogólne

 1. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 2. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 3. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Ramowy program szkolenia minimum sanitarne

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności, podstawowe wiadomości o żywieniu

1.5h

2.

Zatrucia mikrobiologiczne i chemiczne

1h

3.

Wymagania techniczne, higieniczne i sanitarne dla zakładów przetwórstwa spożywczego

1.5h

4.

Produkcja i przetwarzanie żywności

1h

5.

Higiena osobista pracowników i badania

1h

 

Razem

6h

 

Szczegółowy program szkolenia minimum sanitarne

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności, podstawowe wiadomości o żywieniu

1.5h

 

 1. Analiza tabel składu i wartości spożywczych:
 • funkcje składników pokarmowych,
 • dodatki do żywności,
 • porównywanie wartości odżywczych w obrębie grup,
 1. Zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki wg: płci, wagi, rodzaju wykonywanej pracy
 2. Czynniki utrudniające przyswajanie składników pokarmowych z pożywienia
 3. Zasady racjonalnego żywienia

 

2.

Zatrucia mikrobiologiczne i chemiczne

1h

 

 1. Rodzaje mikroorganozmów:
 • Salmonella,
 • Listeria monocytogenes,
 • Gronkowce,
 • E.coli
 1. Analiza czynników powodujących otrucia:
 • pierwotne produkty,
 • surowce dodatkowe,
 • mikroflora środowiska i urządzeń,
 • higiena personelu,
 1. Kryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności
 2. Zapobieganie zakażeniom żywności
 • system HACCP
 • zasady GMP i GHP

 

3.

Wymagania techniczne, higieniczne i sanitarne dla zakładów przetwórstwa spożywczego

1.5h

 

 1. Funkcje przedsiębiorstwa przetwórstwa
 2. Układ funkcjonalny pomieszczeń zakładu
 • normy budowlane, wymagania higieniczno-sanitarne
 1. Podstawowe wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne:
 • sklepy spożywcze i hurtownie
 • mała gastronomia: targowiska, handel obwoźny
 1. Sterylizacja, sposoby utrzymania właściwej higieny pomieszczeń i sprzętu
 2. Sposoby mycia naczyń
 3. Zabezpieczanie odpadów i segregacja śmieci

 

4.

Produkcja i przetwarzanie żywności

1h

 

 1. Procesy technologiczne przetwarzania żywności
 2. Normy
 3. Znaczenie kontroli
 4. System kontroli jakości
 5. Metody utrwalania żywności
 6. Sposoby zabezpieczania żywności przed skażeniem

 

5.

Higiena osobista pracowników i badania

1h

 

 1. Odzież ochronna i robocza
 • przegląd odzieży stosowanej w różnych miejscach pracy, w tym: obrót żywnością, produkcja, przetwórstwo, itd.
 • przykłady niewłaściwego stosowania odzieży ochronnej.
 1. Badania kontrolne, okresowe i profilaktyczne
 • analiza zagrożeń wynikająca z braku badań kontrolnych u pracowników, którzy mają kontakt z żywnością
 • analiza przyczyn występowania chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 

 

Razem

6h