Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Przeznaczenie i uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Ważność szkolenia

Według prawa szkolenia z pierwszej pomocy nie mają terminu ważności i wystarczy ukończyć je raz. Jednak z praktycznego punktu widzenia lepszą perspektywą jest powtarzanie szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie wykładni prawa oraz niezbędnych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie dzieli się na część praktyczną z użyciem sprzętu treningowego i teoretyczną, w tym:

 • Podstawy prawne
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie powołania osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Telefony alarmowe obowiązujące w Polsce.
 • Postępowanie na wypadek powstania zagrożeń i wypadków.

Ćwiczenia praktyczne obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, a także użycie defibrylatora AED.

Informacje ogólne

 1. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 2. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 3. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy:

Lp.

Zagadnienie

Czas

1

 Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.

0,25h

2

 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

0,25h

3

 Znaczenie „łańcucha przeżycia” w pierwszej pomocy.

0,25h

4

 Postępowanie z chorym nieprzytomnym:

 • układanie w pozycji bocznej ustalonej (ćwiczenia).

0,5h

5

 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO):

 • zasady wzywania służb ratunkowych,
 • zasady postępowania przy RKO.

1,5h

6

 Zasady defibrylacji poszkodowanego przy użyciu AED

0,5h

7

 Postępowanie przy wystąpieniu urazów mechanicznych:

 • sposoby zaopatrywania drobnych urazów ciała (ćwiczenia),
 • zasady postępowania przy urazach kończyn,
 • tamowanie krwi (ćwiczenia),
 • sposoby unieruchamiania kończyn (ćwiczenia),
 • urazy głowy,
 • urazy szyi lub tułowia (kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha),
 • ogólne zasady postępowania przy upadkach z wysokości i podejrzeniach urazów wielonarządowych.

1h

8

 Postępowanie i zaopatrywanie wstępne przy urazach termicznych, chemicznych i elektrycznych. Sposoby postępowania przy zatruciach chemicznych i porażeniach prądem.

0,25h

9

 Postępowanie w „stanach nagłych”:

 • omdlenie,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • udar mózgu,
 • zadławienie (ćwiczenia),
 • krwawienie z nosa,
 • padaczka,
 • wstrząs.

1,5h

RAZEM

6 godz.

 

Szczegółowy program: 

 1. Zagadnienia organizacyjno-prawne dotyczące obowiązku udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141);
 2. Ustawa dnia 8 września 2006r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410);
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks Karny
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69)

 

 1. Podstawowe pojęcia i zasady udzielania pierwszej pomocy
 1. Definicja pierwszej pomocy, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy wynikający z przepisów Kodeksu Karnego
 2. Łańcuch przeżycia – szansą na pełny powrót do zdrowia
 3. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne ratującego
 4. Rodzaje poszkodowanych (urazowy oraz nieurazowy)
 5. Procedura postępowania z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym
 6. Wywiad SAMPLE i ocena PGBN
 7. Zasady wzywania pierwszej pomocy

 

 1. Postępowanie z poszkodowanym
 1. Postępowanie z osobą nieprzytomną:
  1. oddychającą – pozycja boczna
  2. nieoddychającą – NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)  i RKO (resuscytaca krążeniowo- oddechowa)
 2. Wykorzystanie defibrylatora AED – działanie i zasady bezpieczeństwa
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci w różnym wieku
 4. Nieurazowe stany zagrożenia życia
  1. Duszności
  2. Epilepsja
  3. Omdlenia
  4. Zadławienia
  5. Zawał serca
  6. Udar mózgu
 5. Urazowe stany zagrożenia życia – badanie poszkodowanego
  1. Krwotok ( żylny, tętniczy, wewnętrzny, zewnętrzny)
  2. Amputacje urazowe
  3. Ciało obce – postępowanie
  4. Urazy kończyn
  5. Oparzenia
 6. Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie
 7. ICE (ang. In Case of Emergency, powiadomić w nagłym wypadku)