Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, zobowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. Powinna zatem odbyć obowiązkowe szkolenie.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołów HACCP oraz pozostałych ich członków.

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności, zagrożeń żywności fizycznych, biologicznych, chemicznych, 12 etapów systemu HACCP, wymagań normy ISO 22000, standardów BRC oraz IFS w stosunku do zespołu HACCP. Szkolenie obejmuje szereg ćwiczeń związanych z powyższymi zagadnieniami.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 5 lat.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie dla personelu zespołu HACCP prowadzone jest w formie seminarium oraz dyskusji uczestników i prowadzącego, na podstawie szczegółowego programu szkolenia naszego Centrum. Podczas szkolenia wykorzystujemy odpowiednio dobrane środki dydaktyczne, takie jak filmy czy prezentacje multimedialne. Uczestnicy mogą w trakcie wymieniać się problemami wynikającymi z ich codziennej praktyki zawodowej.

Informacje ogólne

 1. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 2. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 3. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Ramowy program szkolenia dla personelu zespołu HACCP

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

1h

2.

Rodzaje zagrożeń oraz ich źródła

0.5h

3.

HACCP

1h

4.

Zasady GHP/GMP

2.5h

5.

Omówienie wdrażania systemu HACCP

1h

 

Razem

6h

 

Szczegółowy program szkolenia dla personelu zespołu HACCP

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

1h

 

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Aktualne wymagania i przepisy prawa żywności – krajowe i międzynarodowe
 3. Przepisy Codex Alimentarius

 

2.

Rodzaje zagrożeń oraz ich źródła

0.5h

 

 1. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne
 2. Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne

 

3.

HACCP

1h

 

 1. Zasady Systemu HACCP
 2. Prowadzenie dokumentacji
 3. Analiza zagrożeń
 4. Wykaz środków zapobiegawczych
 5. Tworzenie schematu procesu technologicznego
 6. Korzyści wynikające z wdrożenia HACCP

 

4.

Zasady GHP/GMP

2.5h

 

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych GHP i GMP
 2. Prawidłowa higiena pracowników
 3. Procesy mycia i dezynfekcji
 4. Wymagania zdrowotne dla pracowników
 5. Dostawa i przyjęcie produktów
 6. Magazynowanie surowców
 7. Zabezpieczenie przed szkodnikami
 8. Usuwanie odpadów, zaopatrzenie w wodę
 9. Stan techniczny maszyn i urządzeń
 10. Wymagana dokumentacja GHP i GMP

 

5.

Omówienie wdrażania systemu HACCP

1h

 

 1. Kompletny wygląd dokumentacji
 2. Sposoby wdrażania systemu HACCP
 3. Omówienie procedur systemowych

 

 

Razem

6h