Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do:

 • Osób koordynujących działania audytowe w organizacji.
 • Osób, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Aktywnych audytorów pragnących odświeżyć umiejętności i wiedzę.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie ogólnych zasad audytowania oraz zasad audytowania na zgodność z normą ISO/IEC 27001.
 • Przestawienie działań audytowych oraz inicjowania audytu.
 • Przygotowanie do działań audytowych.
 • Nauczenie przeprowadzania działań audytowych.
 • Pokazanie w jaki sposób przygotować i rozpowszechniać sprawozdania z audytu.
 • Omówienie zakończenia audytu.
 • Wyjaśnienie działań poaudytowych.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

Sposób organizacji szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających znajomość i rozumiejących wymagania normy ISO/IEC 27001 (uczestnikom nieposiadającym znajomości tej normy, zalecamy wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu, poświęconym omówieniu wymagań normy ISO/IEC 27001, ponieważ program kursu dla audytorów wewnętrznych nie przewiduje nauki samej normy). Szkolenie jest organizowane w formie interaktywnego wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.

Informacje ogólne

 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (materiały szkoleniowe).
 • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.

Ramowy program szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji.

 

30 min

2.

Omówienie wymagań Normy ISO/IEC 27001 pod kątem audytowania.

 

45 min

3.

Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych.

 

30 min

4.

Wytyczne, dotyczące audytowania wewnętrznego – wymagania ISO 19011.

 

1h

5.

Planowanie audytów wewnętrznych.

 

45 min

6.

Przygotowanie do audytu wewnętrznego.

 

30 min

7.

Prowadzenie działań audytowych.

 

1h

8.

Dokumentowanie audytu wewnętrznego.

 

1h

9.

Raportowanie z audytu wewnętrznego.

 

30 min

10.

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie wewnętrznym.

 

30 min

11.

Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania wewnętrznego.

1h

 

Razem

8h