Adrian Baworowski

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Zajmuje się obsługą firm w zakresie bhp, z wielkim zapałem prowadzi szkolenia wstępne oraz okresowe. Zwraca szczególną uwagę na ergonomię stanowiska pracy.

Wykształcenie i kursy:

  1. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, inżynier na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalizacja: inżynieria bezpieczeństwa pracy.
  2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Doświadczenie zawodowe:

Z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy związany zawodowo od 2020 roku, rozpoczynając pracę w firmie BHPEX Sp. z o.o. Mimo krótkiego stażu zawodowego, konsekwentnie nabywa nowe doświadczenia w zakresie bhp. Posiada uprawnienia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Do jego głównych zadań należy:

  1. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp.
  2. Sporządzanie oraz aktualizacja ocen ryzyka zawodowego.
  3. Sporządzanie instrukcji bhp.
  4. Prowadzenie postępowań w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą.
  5. Prowadzenie spraw bhp w podmiotach zewnętrznych.
  6. Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy.
Adrian Baworowski