Piotr Greguła

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykształcenie i kursy:

Absolwent Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Doświadczenie zawodowe:

Z bezpieczeństwem i higieną pracy związany od siedmiu lat. Dodatkowo, od ponad roku jest Inspektorem ochrony przeciwpożarowej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń wstępnych i okresowych z bhp w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Posługuje się językiem angielskim.

Posiada uprawnienia:

 • audytora wewnętrznego w zakresie systemu zarządzania bhp – PN-N-18001 i OHSAS 18001,
 • w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • energetyczne G1,
 • w zakresie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.

Do głównych obowiązków zawodowych należą:

 • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny,
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych,
 • sporządzenie instrukcji bhp,
 • prowadzenie postępowania w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą,
 • audyty bhp,
 • szkolenia w zakresie dziedziny bhp,
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dewiza: chronić zdrowie i życie pracowników zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez przyczynianie się do odpowiedniej jej organizacji oraz wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki.

Piotr Greguła