Marek Kabziński

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Obecnie zajmuje stanowisko Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w BHPEX Sp. z o.o. Prowadzi szkolenia dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, praktyczne szkolenia z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego, a także inne szkolenia ppoż wynikające z potrzeb danej jednostki. Jest ekspertem w zakresie sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz operatów przeciwpożarowych.

Marek Kabziński