Krzysztof Wybranowski

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, strażak Państwowej Straży Pożarnej

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, strażak Państwowej Straży Pożarnej

Specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi szkolenia dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także praktyczne szkolenia z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Wykształcenie i kursy:

  1. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
  2. Podejmuje naukę na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Z ochroną przeciwpożarową związany jest od 2015 roku, kiedy to rozpoczął Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. Obecnie zajmuje stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w BHPEX Sp. z o.o.

Krzysztof Wybranowski