Anna Pietsch

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Szef działu Ochrony Środowiska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska w firmie BHPEX Sp. z o.o. zajmująca wszelkimi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. W zakresie moich obowiązków znajduje się się sporządzaniem wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadowej, emisyjnej i wodnoprawnej a także decyzji środowiskowych. Sporządzam sprawozdania dla podmiotów korzystających ze środowiska, prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadowej i opakowaniowej a także innej działalność, która wymaga sporządzania sprawozdań. Prowadzę bieżące ewidencji i nadzór nad dokumentacją.
Świadczę usługi doradcze i konsultingowe, a także analizują aktualnie obowiązujące przepisy prawa branżowego, które mają wpływ prowadzoną działalność naszych obecnych i przyszłych klientów.

Wykształcenie i kursy:

 1. Magister inżynier inżynierii środowiska w specjalności systemy ochrony środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 2005 r.)
 2. Technik geodeta (od 2008 r.)
 3. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (od 2011 r.)
 4. Kursy:
  • 2020 r. - „Ochrona Środowiska w 2020 r. – KOBiZE” Sprawozdawczość o emisjach zanieczyszczeń do powietrza do Krajowej Bazy KOBiZE w 2020 roku. Zasady opracowania raportów rocznych.
  • 2019 r. - „Prawo Ochrony Środowiska”.
  • 2011 r. - Kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane.
  • 2009 r. - Zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.
  • 2009 r. - Obsługa programu AutoCad, stopień zaawansowany.
  • 2007 r. - Proces inwestycyjny w budownictwie – przepisy ogólne i środowiskowe po zmianach.
  • 2005 r. - Obsługa programu AutoCad, stopień zaawansowany.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Technik geodeta w prywatnej firmie geodezyjnej.
 2. Asystent projektanta/projektant w biurze projektowym w dziale gospodarki odpadami.
 3. Praktyka zawodowa w firmie budowlanej.
 4. Projektant w biurze projektowym działającym w branży technologiczno-sanitarnej.
 5. Obecnie specjalista ds. ochrony środowiska, zajmując się kompleksową obsługą firm w zakresie sprawozdawczości, pozwoleń i bieżącej działalności.

 

Anna Pietsch