Alicja Niekrasz

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoleniowiec w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu pracy, opiekun firm w zakresie pełnienia służby bhp.

Wykształcenie i kursy:

 1. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, magister w obszarze nauk techniczno-społecznych, na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy.
 2. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, inżynier w obszarze nauk techniczno-społecznych, na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy.
 3. Uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 4. Uprawnienia Ratownika, uzyskane na podstawie odbytego Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).
 5. Podstawowe szkolenie w zakresie RODO.

Doświadczenie zawodowe:

Z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy zawodowo związana od 2020 roku, rozpoczynając pracę na stanowisku starszy inspektor ds. bhp w komórce bhp firmy BHPEX.

 Do głównych obowiązków zawodowych należą:

 1. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego.
 2. Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
 3. Sporządzenie instrukcji bhp.
 4. Sporządzenie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 5. Prowadzenie postępowań w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą.
 6. Szkolenia w zakresie bhp.
 7. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.
 8. Wsparcie wnioskodawcy w zakresie uzyskania dotacji na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Uczestnictwo w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
Alicja Niekrasz