Piotr Greguła

Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykształcenie i kursy:

Absolwent Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Doświadczenie zawodowe:

Z bezpieczeństwem i higieną pracy związany od siedmiu lat. Dodatkowo, od ponad roku jest Inspektorem ochrony przeciwpożarowej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń wstępnych i okresowych z bhp w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Posługuje się językiem angielskim.

Posiada uprawnienia:

  • audytora wewnętrznego w zakresie systemu zarządzania bhp – PN-N-18001 i OHSAS 18001,
  • w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  •  w zakresie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.

Do głównych obowiązków zawodowych należą:

  • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego,
  • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny,
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych,
  • sporządzenie instrukcji bhp,
  • prowadzenie postępowania w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą,
  • audyty bhp,
  • szkolenia w zakresie dziedziny bhp,
  • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dewiza: chronić zdrowie i życie pracowników zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez przyczynianie się do odpowiedniej jej organizacji oraz wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki.

Piotr Greguła