Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do:

 1. Przedstawicieli kierownictwa ISO/IEC 27001,
 2. Menadżerów IT.
 3. Osób zarządzających systemami informacyjnymi.
 4. Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 5. Konsultantów i doradców w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest :

 1. Wyjaśnienie na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ZBI).
 2. Przekazanie dlaczego ZBI jest tak ważne dla organizacji.
 3. Przedstawienie korzyści płynących ze ZBI.
 4. Zrozumienie rodowodu normy ISO/IEC 27001/2.
 5. Nauczenie stosowania kluczowych pojęć i zasad ISO/IEC 27001.
 6. Wykorzystanie terminów i definicji stosowanych w normie.
 7. Pokazanie jak interpretować główne wymagania normy ISO/IEC 27001.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

Sposób organizacji szkolenia

Proponowane szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Uczestnicy poznają także wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Szkolenie jest organizowane w formie interaktywnego wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.

Informacje ogólne

 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (materiały szkoleniowe).
 • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.

Ramowy program szkolenia z Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

45 min

2.

Polityka bezpieczeństwa informacji

45 min

3.

Organizacja bezpieczeństwa informacji

30 min

4.

Zarządzanie aktywami

30 min

5.

Bezpieczeństwo osobowe

30 min

6.

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

1h

7.

Zarządzanie systemami i sieciami

1h

8.

Kontrola dostępu

30 min

9.

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych

30 min

10.

Zarządzanie incydentami, związanymi z bezpieczeństwem informacji

1h

11.

Zarządzanie ciągłością działania

30 min

12.

Zgodność

30 min

 

Razem

8h