Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

W szkoleniu mogą brać udział osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja wymagań bezpieczeństwa informacji oraz zapoznanie z podstawowymi wymaganiami zarządzania prawami dostępu i tożsamością, monitoringu bezpieczeństwa i operacji w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa punktów końcowych i sieci.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie jest organizowane w formie interaktywnego wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną ćwiczenia warsztatowe z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Informacje ogólne

•    Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (materiały szkoleniowe).
•    Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
•    Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.

Ramowy program szkolenia informatycznego z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Podstawowe zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego - wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

15 min

2.

Aspekt prawny - wymagania Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Dyrektywy NIS oraz ISO/IEC 27032

30 min

3.

Ogólne bezpieczeństwo organizacji: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ciągłością usług IT, ochrona informacji

1h

4.

Ataki cyberprzestępców i inne cyber-zagrożenia - przestępczość w sieci

1h

5.

Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa z perspektywy użytkownika

30 min

6.

Co to są wirusy i jakie wirusy rozróżniamy?

30 min

7.

Polityka cyberbezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i mechanizmy ataku

1h

8.

Zarządzanie incydentami

1h

9.

Audyt bezpieczeństwa cybernetycznego i raportowanie

1h

10.

Kultura bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

1h

11.

Panel dyskusyjny

15 min

 

Razem

8h