Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie dla personelu przetwarzania danych osobowych
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób (niezależnie od branży i poziomu zaawansowania) pełniących, bądź mających w najbliższej przyszłości pracować z danymi osobowymi. W szkoleniu mogą brać również osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy umożliwiającej pracę z danymi osobowymi,
 • zapoznanie z dokumentami wymaganymi w systemie ochrony danych osobowych w związku z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 • ugruntowanie posiadanej wiedzy,
 • wyjaśnienie wątpliwości w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzonych rozporządzeniem RODO,
 • omówienie aktualnych wymogów i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • umożliwienie uczestnikom szkolenia rozwiązania wybranych, rzeczywistych problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także treści umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo, jednak zaleca się je okresowo powtarzać co 3 lata.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej oraz interaktywnego wykładu wzbogaconego o liczne warsztaty praktyczne, m.in.: opracowanie Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. W ramach szkolenia zostaną przedstawione:

 • sposoby prawidłowego formułowania klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • praktyczne sposoby postępowania w przypadku zaistnienia konfliktów z klientami/petentami,
 • postępowanie z incydentami, w tym wypełnienie przykładowego wniosku zgłoszenia incydentu,
 • wypełnianie dokumentów wymaganych przepisami RODO.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia.

Informacje ogólne

 • Podczas szkolenia największy nacisk położony zostanie na omówienie przepisów RODO oraz zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych.
 • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.

Ramowy program szkolenia dla personelu przetwarzania

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

1.

Aspekty prawne przetwarzania danych osobowych - źródła prawa

15 min

2.

Podstawowe pojęcia i informacje - czy jest się czego bać?

15 min

3.

Obowiązki wynikające z RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych

15 min

4.

Zasady przetwarzania danych osobowych

30 min

5.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

30 min

6.

Obowiązek informacyjny

30 min

7.

Zasady prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, kategorii przetwarzania oraz rejestru udostepnień danych osobowych

30 min

8.

Odpowiedzialność i naruszenia ochrony danych osobowych wynikające z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych

30 min

9.

Postępowanie z incydentami

30 min

10.

Podsumowanie i pytanie

15 min

 

Razem

4h