Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Informacje ogólne

Kompleksowe szkolenie, które krok po kroku przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do samodzielnego wdrożenia RODO w organizacji oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne, które efektywnie budują kompetencje osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji. Kurs prowadzony jest wyłącznie przez doświadczonych praktyków - czynnych IOD, audytorów wiodących ISO 27001, ekspertów w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa oraz radców prawnych. Dzięki ich doświadczeniu, uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobyć wiedzę dotyczącą najbardziej adekwatnych rozwiązań w procesach przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji. W części praktycznej kursu omawiane są m.in. przykładowe dokumenty, procedury postępowania oraz zasady bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD). W szkoleniu mogą brać również osoby, chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Cel szkolenia

Najważniejszym celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie przyszłych Inspektorów Ochrony Danych do pracy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/467/WE.

Dzięki kursowi dowiesz się:

 1. Jak krok po kroku zbudować system ochrony danych osobowych.
 2. Jak skutecznie i rzetelnie wywiązać się z powierzonych Tobie obowiązków.
 3. Jak przeprowadzić audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Jakie polityki ochrony danych osobowych powinna zastosować Twoja organizacja.
 5. Jak zabezpieczyć system informatyczny.
 6. Jak szacować ryzyko i dokonać oceny skutków dla ochrony danych.
 7. Jak wdrożyć i stosować RODO, aby przepisy o ochronie danych osobowych przyczyniły się do rozwoju Twojej organizacji a nie pozostawały irytującym ciężarem.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 6 lat.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) prowadzone jest w formie seminarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia naszego Centrum. Podczas szkolenia IOD wykorzystujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne, takie jak: filmy i prezentacje multimedialne. Inne wykorzystywane metody kursu IOD to:

 1. Wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.
 2. Prezentacja multimedialna.
 3. Studia przypadków (case study).
 4. Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 5. Analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji organu nadzorczego.
 6. Dyskusja uczestników i prowadzącego.
 7. Wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 2. W czasie szkolenia, uczestnicy mają do dyspozycje bezpłatne napoje oraz poczęstunek.
 3. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 4. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.