Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Informacje ogólne

Kompleksowe szkolenie, które krok po kroku przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do samodzielnego wdrożenia RODO w organizacji oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne, które efektywnie budują kompetencje osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji. Kurs prowadzony jest wyłącznie przez doświadczonych praktyków - czynnych IOD, audytorów wiodących ISO 27001, ekspertów w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa oraz radców prawnych. Dzięki ich doświadczeniu, uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobyć wiedzę dotyczącą najbardziej adekwatnych rozwiązań w procesach przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji. W części praktycznej kursu omawiane są m.in. przykładowe dokumenty, procedury postępowania oraz zasady bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD). W szkoleniu mogą brać również osoby, chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Cel szkolenia

Najważniejszym celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie przyszłych Inspektorów Ochrony Danych do pracy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/467/WE.

Dzięki kursowi dowiesz się:

 1. Jak krok po kroku zbudować system ochrony danych osobowych.
 2. Jak skutecznie i rzetelnie wywiązać się z powierzonych Tobie obowiązków.
 3. Jak przeprowadzić audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Jakie polityki ochrony danych osobowych powinna zastosować Twoja organizacja.
 5. Jak zabezpieczyć system informatyczny.
 6. Jak szacować ryzyko i dokonać oceny skutków dla ochrony danych.
 7. Jak wdrożyć i stosować RODO, aby przepisy o ochronie danych osobowych przyczyniły się do rozwoju Twojej organizacji a nie pozostawały irytującym ciężarem.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) prowadzone jest w formie seminarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia naszego Centrum. Podczas szkolenia IOD wykorzystujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne, takie jak: filmy i prezentacje multimedialne. Inne wykorzystywane metody kursu IOD to:

 1. Wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.
 2. Prezentacja multimedialna.
 3. Studia przypadków (case study).
 4. Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 5. Analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji organu nadzorczego.
 6. Dyskusja uczestników i prowadzącego.
 7. Wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 2. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 3. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Informacje ogólne

Podczas szkolenia Inspektorów Ochrony Danych największy nacisk położony zostanie na omówienie przepisów RODO, w tym przede wszystkim nowych zadań i statusu IOD oraz zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych.

Szkolenie ugruntowuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowania i wdrażania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych (Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym), a także pozwala określić niezbędne zmiany w jednostce organizacyjnej dostosowujące jej działania do wymagań prawnych.

Ramowy program szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

1.

Jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych:

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

30 min

2.

Jak wdrożyć sprawny system wydawania oraz ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych?

30 min

3.

W jaki sposób szybko i skutecznie szkolić pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych?

30 min

4.

W jakich przypadkach i w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe klientów oraz pracowników?

15 min

5.

W jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe:

 • przetwarzane tradycyjnie, na papierze,
 • w ramach systemów informatycznych?

30 min

6.

Jak przeprowadzić skuteczny audyt procesów przetwarzania danych osobowych?

30 min

7.

Jakie są praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych - jak się zachować, jeśli klient lub pracownik złoży skargę na niewłaściwe przetwarzanie jego danych osobowych?

30 min

8.

Gdzie szukać odpowiedzi na pytania związane z ochroną danych osobowych - kiedy należy sięgnąć po ustawę o ochronie danych osobowych, kiedy po rozporządzenie wykonawcze, a kiedy po doktrynę prawniczą?

30 min

9.

Jak postępować w przypadku kontroli UODO?

30 min

10.

Powierzenie danych osobowych – czym jest, jak sformułować właściwą umowę powierzenia danych osobowych, jak weryfikować podmioty którym powierza się dane osobowe.

30 min

11.

W jaki sposób skonstruować prawidłową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

30 min

12.

Jaka jest rola Inspektora Ochrony Danych w strukturze organizacyjnej jednostki? – Komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe.

30 min

13.

Sprawdzenia i sprawozdania:

 • W jaki sposób przeprowadzać sprawdzenia, analizę ryzyka, ocenę skutków przetwarzania?
 • Jak powinno wyglądać sprawozdanie z przeprowadzonego sprawdzenia?
 • W jaki sposób wkomponować obowiązek przeprowadzania sprawdzeń do Polityki bezpieczeństwa?

60 min

14.

Szkolenia dla pracowników:

 • W jaki sposób szybko i skutecznie szkolić upoważniane osoby?
 • Jak przygotować odpowiednio sprofilowany program szkoleń?
 • Jak stworzyć procedurę szkolenia pracowników?

60 min

15.

Postępowanie z incydentami. Wypełnienie odpowiedniej dokumentacji.

15 min

 

Razem

8h