Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Przeznaczenie i uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących nabyć praktyczną wiedzę z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie pracowników obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, umiejętności szybkiego reagowania i sprawnego uruchomienia sprzętu gaśniczego oraz skutecznego ugaszenia pożarów.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 5 lat.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego organizowane jest w formie warsztatów nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie realizowane jest na podstawie szczegółowego programu szkolenia, a podczas szkolenia stosujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne i filmy z wykorzystaniem komputera i rzutnika. Ponadto udostępniamy podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe, śniegowe i płynowe, koce gaśnicze, hydronetki oraz tłumice.

Informacje ogólne

 • Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Szkolenie prowadzone jest w siedzibie firmy BHPEX.
 • Szkolenie prowadzi pracownik działu ochrony przeciwpożarowej z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego prowadzimy zgodnie z programem.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Zagadnienie

Czas

1

 Zagadnienia teoretyczne z podstaw taktyki zwalczania pożarów oraz podstaw fizykochemii spalania.

30 min

2

 Technika podawania prądów gaśniczych na palące materiały.

60 min

3

 Obsługa i używanie pozostałych rodzajów podręcznego sprzętu gaśniczego.

30 min

4

 Demonstracja wyrzutu oleju.

30 min

5

 Postępowanie w przypadku palącej się osoby.

30 min

 

 

 Razem

3 godz.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Zagadnienie

Czas

1

 Zagadnienia teoretyczne z podstaw taktyki zwalczania pożarów oraz podstaw fizykochemii spalania

30 min

 

 1. Podstawowe pojęcia i mechanizmy spalania:
  • definicja pożaru,
  • czworokąt spalania.
 2. Grypy pożarów:
  • pożar typu A,
  • pożar typu B,
  • pożar typu C,
  • pożar typu D,
  • pożar typu F.
 3. Rodzaje środków gaśniczych:
  • woda,
  • proszek gaśniczy,
  • piana gaśnicza,
  • gazy gaśnicze,
  • zamienniki halonów.
 4. Budowa gaśnic i interpretacja etykiet na nich umieszczonych:
  • budowa gaśnicy typu X,
  • budowa gaśnicy typu Z,
  • agregaty gaśnicze,
  • oznaczenia umieszczone na etykiecie gaśnicy.

 

2

 Technika podawania prądów gaśniczych na palące materiały

60 min

 

 1. Podawanie prądu proszku gaśniczego
 2. Podawanie prądu gazu gaśniczego
 3. Podawanie prądu płynu gaśniczego
 4. Porównanie powyższych środków gaśniczych ze skutecznością gaśniczą wody

 

3

 Obsługa i używanie pozostałych rodzajów podręcznego sprzętu gaśniczego

30 min

 

 1. Gaszenie kocem gaśniczym
 2. Gaszenie hydronetką
 3. „Duszenie” pożaru za pomocą tłumicy

 

4

 Demonstracja wyrzutu oleju

30 min

 

 1. Pokaz demonstrujący skutki gaszenia tłuszczu kuchennego za pomocą wody
 2. Sposoby ugaszenia pożaru tłuszczów kuchennych

 

5

 Postępowanie w przypadku palącej się osoby

30 min

 

 1. Porównanie różnych typów środków gaśniczych w kontekście gaszenia osoby płonącej
 2. Sposoby postępowania z osobą palącą się
 3. Metoda „stop, drop and roll”

 

 

 

 Razem

3 godz.