Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Temat ochrony środowiska jest co raz bardziej istotny. Kwestie te reguluje nie tylko polskie prawo, ale także Unia Europejska. Różne błędy i przeoczenia, np. przy obsłudze wymaganej bazy danych BDO i KOBiZE nie wynikają ze złej woli, a zwykle przez brak dostatecznej wiedzy i nieumiejętność prawidłowej interpretacji przepisów związanych z ochroną środowiska. Niestety, takie błędy mogą generować koszty i wpłynąć na funkcjonowanie danej firmy.

W związku z szybko zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska warto inwestować w odpowiednie szkolenia dla pracowników. W naszej ofercie znajdziecie pomocne szkolenia w zakresie ochrony środowiska.

Rodzaje szkoleń ochrona środowiska Zielona Góra

Szkolenie w zakresie obsługi bazy danych BDO

Szkolenie z obsługi bazy danych BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ma na celu praktyczne przedstawienie tej bazy właścicielom firm, przedstawicielom jednostek publicznych, czy też inspektorom ochrony środowiska. Szkolenie obejmuje ponad dwie godziny rozwiązywania konkretnych problemów oraz omówienie kwestii teoretycznych. Przypomnijmy, że BDO ma uporządkować gospodarkę odpadową w Polsce.

Szkolenie w zakresie obsługi bazy danych KOBiZE

Zgodnie z Ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmioty korzystające ze środowiska, które w ramach prowadzonej działalności wprowadzają substancje do powietrza są zobowiązane złożyć raport o emisjach, które miały miejsce w danym roku sprawozdawczym. Należy w tym przypadku skorzystać z krajowej bazy KOBiZE. 
Tutaj naprzeciw oczekiwaniom wychodzi nasze szkolenie. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Wszystkie wątpliwości związane z KOBiZE zostaną rozwiane.

Ile ważne są szkolenia?

Szkolenia są ważne bezterminowo.

Szkolenia ochrona środowiska - forma szkolenia

Techniki wykorzystywane do prowadzenia szkoleń ochrona środowiska Zielona Góra:

  • wykład - tradycyjna forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie teoretycznej wiedzy, wykorzystująca prezentację, a także formę warsztatów.
  • e-learningu - forma zdalna, online przez stronę internetową jako webinarium lub samokształcenie.

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenia prowadzi zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pracy w ochronie środowiska. Współpracujemy z różnymi firmami, dlatego wiemy jak przepisy związane z ochroną środowiska wpływają na codzienną działalność konkretnych branży.

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

  • Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
  • Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
  • Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN
Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska