Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w służbie BHP
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów do pracy w służbie BHP. W szkoleniu mogą brać również osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prawa pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pracy w służbie BHP, do wykonywania ich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi zawodu BHP-owca, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki kursowi dowiesz się:

 • Jak dobrze sporządzić ocenę ryzyka zawodowego?
 • Jak przygotować dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy?
 • Jak efektywnie przeprowadzić szkolenie BHP?
 • I wiele innych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie seminarium oraz dyskusji uczestników i prowadzącego - na podstawie programu szkolenia przygotowanego przez nasze Centrum Szkoleniowe. Podczas zajęć wykorzystujemy odpowiednio dobrane środki dydaktyczne, takie jak: filmy, prezentacje multimedialne, czy dokumentacja BHP. Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach praktycznych, m. in. z tworzenia dokumentacji BHP.

Informacje ogólne

 1. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 2. Szkolenie zakończone jest testem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 3. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia - kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w służbie bhp

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

 1.  

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny, pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy,
  (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzoru i kontroli warunków pracy.

2. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3

 1.  

Służba bhp.

1

 1.  

Procesy oceny ryzyka zawodowego. Metody identyfikacji, analizy i szacowania zagrożeń oraz  dokumentowania wyników w następujących aspektach:

 1. zagrożenia wypadkowe,
 2. hałas i drgania mechaniczne,
 3. szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 4. czynniki biologiczne,
 5. promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 6. pola elektromagnetyczne,
 7. energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 8. mikroklimat środowiska pracy,
 9. oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 10. zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 11. zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.

Działania profilaktyczne i zapobiegawcze. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Odzież i obuwie robocze. Środki higieny osobistej.

4

 1.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne.

1

 1.  

Ochrona pracy kobiet i młodocianych.

1

 1.  

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

4

(w tym

2 ćwiczeń)

 1.  

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

Razem:

Minimum 16