Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w sektorze medycznym głównie dla pielęgniarek, ratowników medycznych oraz lekarzy. W czasie szkolenia poruszane są tematy związane z obsługą monitorów ekranowych, narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia (wirusy, grzyby, bakterie), uciążliwe lub niebezpieczne (związane z obchodzeniem się z pacjentem) albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe bhp dla służby medycznej, kończy się krótkim egzaminem, na podstawie którego wydawane jest stosowne zaświadczenie.