Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli handlowych w tym medycznych i farmaceutycznych, w tym osób prowadzących samochody firmowe i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.