0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • MA009A1FN MA009A1FN
Poprzedni

MA008 D4 FN - Tablica "Oznakowanie dla materiałów o podwyższonej temperaturze"

Poprzedni

MA009 A3 FN - Tablica "Bezpieczeństwa"

MA009 A1 FN - Tablica "Bezpieczeństwa"

Krótki opis

Znak "Znak bezpieczeństwa" to tablica określająca przewożony towar niebezpieczny zgodnie z przepisami ADR oraz RID w transporcie drogowym oraz kolejowym.


Znak wysyłany jest kurierem z dostawą w 48 godzin.

Nr artykułu: MA009A1FN

Dostępność: W magazynie

0,80 zł

Tabela wariantów

Szczegóły

Charakterystyka znaku substancji niebezpiecznej:

Nazwa: "Znak bezpieczeństwa".
Kategoria znaku: Tablice ADR oraz RID.
Podstawa prawna: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób oraz Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.
ADR: (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
RID: (z fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses)

Klasy ADR (załącznik A umowy):

 • 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 - Gazy
 • 3 - Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 - Materiały samozapalne
 • 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 - Materiały utleniające
 • 5.2 - Nadtlenki organiczne
 • 6.1 - Materiały trujące
 • 6.2 - Materiały zakaźne
 • 7 - Materiały promieniotwórcze
 • 8 - Materiały żrące
 • 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B umowy zawiera:

 • Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern.
 • Dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych.
 • Wymagania w stosunku do załogi pojazdu.
 • Wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie.
 • Dokumentacja wymagana przy przewozie.
 • Wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele.

Informacje dodatkowe

Producent TDC
Luminacja Nieświecący
Rozmiar znaku [cm] 2 x 2
Certyfikat CNBOP Nie dotyczy
Materiał znaku Naklejka
Typ znaku Bez opisu
Norma znaku Przepisy ADR, RID
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Brak pytań

This is custom tab. You can add custom tab as an attribute for entire products, or for each categories. You can add CMS content such as sizing guide or videos to enhance product detail.