Katalog

Rozmiar znaku [cm]
Materiał znaku
Typ znaku

Informacja

Tablice ADR, RID

W tej kategorii można kupić gotowe znaki ostrzegawcze stosowane w transporcie materiałów niebezpiecznych tzw. ADR (pomarańczowe odblaskowe tablice informacyjne, umieszczone na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne, zawierające dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji, które obowiązują w transporcie drogowym w krajach objętych umo...

W tej kategorii można kupić gotowe znaki ostrzegawcze stosowane w transporcie materiałów niebezpiecznych tzw. ADR (pomarańczowe odblaskowe tablice informacyjne, umieszczone na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne, zawierające dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji, które obowiązują w transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR) oraz oznakowanie RID (z fr. Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Załącznik 2 Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) ważne od 1 lipca 2006 r.

Więcej

Tablice ADR, RID Jest 43 produktów.

Pokazuje 1 - 43 z 43 elementów
Pokazuje 1 - 43 z 43 elementów