0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Szkolenie RODO Zielona Góra Szkolenie RODO Zielona Góra

Szkolenie RODO dla personelu przetwarzania danych osobowych - stacjonarne

Nr artykułu: 01K02001

Dostępność: W magazynie

900,00 zł

* Wymagane pola

900,00 zł

Szczegóły

CEL SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami o ochronie danych osobowych RODO.
 2. Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO.
 3. Nauczenie jak przygotować umowę powierzenia danych, umowę o poufności.
 4. Pokazanie podstawowych dokumentów wymaganych w procesie przetwarzania danych osobowych.
 5. Pokazanie podstawowych mechanizmów zabezpieczających dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.

ADRESACI SZKOLENIA:

 1. Osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów lub kontrahentów.
 2. Kierownicy i osoby zarządzające.
 3. Osoby zarządzające systemami informacyjnymi.
 4. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

METODYKA SZKOLENIA:

 1. Wykład z prezentacją.
 2. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Panel dyskusyjny.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Zrozumienie na czym polega praca z danymi osobowymi pracowników i klientów.
 2. Uświadomienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Umiejętność opracowania wymaganej dokumentacji (polityka, instrukcje, procedury, umowy, itp).
 4. Umiejętność przeprowadzenia audytu i wdrożenia RODO.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

 1. Materiały szkoleniowe (prezentacja, materiały papierowe).
 2. Certyfikat.
 3. Poczęstunek (zimne napoje, herbata, kawa, ciastka).
 4. Obiad.

MIEJSCE SZKOLENIA:

 1. Sala konferencyjna BHPEX, ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra
 2. Szkolenie w godz. 9.00 - 15.30

PROGRAM SZKOLENIA:

Godz. 9:00
Powitanie uczestników szkolenia

Godz. 9:15
Co to jest RODO ?

 1. Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
 2. RODO - Kluczowe zmiany
 3. Terytorialny zakres stosowania RODO

Godz. 9:30
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe 
  1. Co jest, a co nie daną osobową ?
  2. Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
 2. Przetwarzanie danych
 3. Profilowanie danych
 4. Pseudonimizacja i anonimizacja danych
 5. Zbiór danych
  1. Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
  2. Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 6. Administrator danych i współadministratorzy
 7. Odbiorca danych
 8. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Godz. 10:00
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Ogólne zasady
  1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  2. Ograniczenie celu
  3. Minimalizacja danych
  4. Prawidłowość
  5. Ograniczenie przechowywania
  6. Poufność i integralność danych
  7. Rozliczalność
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

Godz. 10:30
Przerwa kawowa

Godz. 10:45
Realizacja obowiązku informacyjnego

 1. O czym informować ?
 2. Wyjątki

Godz. 11.30
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1. Prawo do przejrzystości danych 
2. Prawo dostępu do danych 
3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
5. Prawo do przenoszenia danych
6. Prawo do sprzeciwu
7. Prawa związane z profilowaniem danych

Godz. 12:45
Przerwa obiadowa

Godz. 13:30
Obowiązki Administratora Danych

 1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default 
 2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych 
 3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego 
 4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach 
 5. Zabezpieczenie danych osobowych
  1. stosowanie wewnętrznych polityk
  2. wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
  3. zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
  4. zapewnienie ciągłości działania
  5. testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
 6. Ocena skutków dla ochrony danych
 7. Szacowanie ryzyka

Godz. 14:00
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

 1. Warunki powierzenia danych osobowych
 2. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane 
 3. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane 
 4. Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Godz. 14:30
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

 1. Administracyjne kary pieniężne 
 2. Odpowiedzialność cywilna 
 3. Odpowiedzialność karna

Godz. 15:00
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

 1. Inspektor Ochrony Danych 
 2. Nowy organ nadzorczy 
 3. Akredytacja i certyfikacja

Godz. 15:30
Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.

Informacje dodatkowe

Producent BHPEX
Rodzaj szkolenia Szkolenie stacjonarne
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Brak pytań