0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.

W Polsce istnieje cały szereg aktów prawnych normujących stosowanie urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych. Jedne z obowiązujących to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ich stosowanie zmniejsza ryzyko zagrożenia życia i zdrowia pracowników, mieszkańców.

Systemy detekcji gazów

Do automatów zapobiegających wybuchom należą elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych. Urządzenia te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów i dodatkowo mogą włączać różne systemy wykonawcze ograniczające zagrożenie wybuchem. Często wybuchy inicjują iskry elektryczne.

Do wykrywania i pomiarów stężeń gazów stosuje się elektroniczne detektory gazów. W naszym sklepie dostępne są detektory adresowalne i autonomiczne. Można zakupić także centrale i osprzęt do adresowalnych detektorów.

Systemy detekcji gazów