0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Sprzedawca - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą PN EN 1005 Sprzedawca - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą PN EN 1005
Poprzedni

Lekarz - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą PN EN 1005

Poprzedni

Kelner - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą PN EN 1005

Sprzedawca - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą PN EN 1005

Krótki opis

W ciągu zaledwie 1 minuty po dokonaniu zakupu, na Twój adres email otrzymasz link do pobrania produktu z naszej strony internetowej. Udostępniony plik będzie w formacie .docx (Microsoft Word)

Nr artykułu: 01M70040DJEE

Dostępność: W magazynie

450,00 zł

* Wymagane pola

450,00 zł

Szczegóły

Sprzedawca - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą PN EN 1005

Charakterystyka dokumentacji obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego:

 • Oferowana przez nas dokumentacja obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego metodą PN-EN 1005 jest tzw. "gotowcem". Wystarczy dopasować, wydrukować i wdrożyć.
 • Dokumentacja zawiera około 25 stron.
 • Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego opracowano metodą PN-EN 1005 (OCRA - Occupational Repetitive Action) czyli metodą wskaźników kluczowych.
 • Pierwsza strona dokumentacji obciążenia, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z obciążeniem mięśniowo - szkieletowym.
 • Dokumentacja metodą PN-EN 1005 idealnie nadaje się do wniosku do ZUS na dofinansowanie do BHP, która jest metodą rekomendowaną.

Spis treści dokumentacji obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego:

 • Strona tytułowa.
 • Instrukcja do oceny obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego.
 • Opis dla stanowiska pracy.
  • Rodzaj i charakter wykonywanej pracy (opis technologii lub rodzaju produkcji).
  • Podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
  • Elementy wyposażenia jak, np.: maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia pracy, itp.
  • Obowiązkowe instrukcje: obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Stosowane materiały podczas wykonywania pracy.
  • Strefy zagrożenia.
  • Środki ochrony pracy.
  • Wypadki i choroby zawodowe (rok zdarzenia i przyczyny wypadku).
  • Inne.
  • Miejsce usytuowania stanowiska.
  • Liczba pracowników.
 • Instrukcja BHP na stanowisku pracy (jeżeli wymagane).
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
  • Szkolenia BHP.
  • Badania lekarskie.
  • Badania psychologiczne.
  • Pomieszczenie pracy.
  • Stanowisko pracy.
  • Poziom przygotowania zawodowego.
  • Organizacja pracy.
  • Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia pracy.
  • Środki ochrony indywidualnej.
 • Charakterystyka obserwacji na stanowisku pracy (w tym punkcie opisywane są poszczególne czynności pracownika w wybranych fazach pracy podczas całej zmiany roboczej 8h)
 • Zestawienie pozycji w poszczególnych fazach (w tym punkcje opisywane są procentowe czasookresy poszczególnych czynności w danych fazach pracownika).
 • Arkusz oceny obciążenia mięśniowo - szkieletowego w poszczególnych pozycjach.
 • Wystąpienie ryzyka w poszczególnych pozycjach (tabela + wykres).
 • Procentowy udział ryzyka.
 • Średnia ważona ogólnego ryzyka obciążenia mięśniowo - szkieletowego.
 • Wyniki pomiarów i obserwacji na stanowisku pracy.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

 

Charatkerystyka metody PN-EN 1005:

 • Metoda OCRA (Occupational Repetitive Action) zawiera się w normie EN 1005-5 zatwierdzonej w 2007 roku.
 • Norma EN 1005-5: Safety of machnery, Human physical performance, Risk assessment for repetitive handling at high frequency (Maszyny. Bezpieczeństwo. Możliwości fizyczne człowieka. Ocena ryzyka podczas prac wykonywanych z dużą częstością powtórzeń) dotyczy oceny ryzyka w trakcie wykonywania czynności powtarzalnych za pomocą kończyn górnych z zastosowaniem metody OCRA (Occupational Repetitive Action).
 • Powyższa metoda jest stosowana do określania sumarycznej, zalecanej liczby powtórzeń czynności podstawowych w pracy powtarzalnej podczas zmiany roboczej. Pod uwagę bierze się takie czynniki ryzyka, jak:
  • siła (im większa siła, tym mniejsza liczba powtórzeń);
  • pozycja ciała (im większe kąty w stawach, tym dłuższy czas potrzebny do wykonania czynności);
  • czas odpoczynku (jeśli jest on właściwie rozłożony w trakcie zmiany roboczej, zwiększa regenerację mięśni).

Informacje dodatkowe

Producent BHPEX
Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .doc
Metoda PN-EN-1005
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Ile stron zawiera dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest różnymi metodami oraz dla różnych stanowisk pracy, co powoduje że zawiera ona różną liczbę stron. Orientacyjna wielkość wynosi około 20 stron A4. Otrzymaną dokumentację ryzyka można dowolnie edytować oraz większać lub zmniejszać ilość zagrożeń zdefiniowanych przez naszą firmę.

Gdzie mogę zobaczyć jak wygląda przykładowa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?
Zawartość dokumentacji oceny ryzyka zawodowego podana jest w opisie każdego produktu. Nasze opracowania wielokrotnie oceniane były przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i za każdym razem odpowiedź była jednoznaczna. Są to najlepsze opracowania w kraju. Zatem polecamy je wszystkim naszym klientom. Przykładowy wygląd dokumentu można zobaczyć w dołączonym pliku (plik zawiera tylko wybrane strony).