GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Prowadzący rodzinny dom dziecka - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
W magazynie
Nr artykułu
01F11555DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Prowadzący rodzinny dom dziecka

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Prowadzący rodzinny dom dziecka prowadzi rodzinny dom dziecka dla maksymalnie 8 dzieci. Zapewnia dzieciom rodzinną atmosferę i właściwe warunki rozwoju. Stwarza warunki sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowego rozwoju dzieci. Zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnia opiekę wychowankom do czasu powrotu do rodziny, uregulowania sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

Zadania zawodowe na stanowisku prowadzący rodzinny dom dziecka:

 • prowadzenie rodzinnego domu dziecka w prywatnym mieszkaniu, domu rodziny lub w nieruchomości, która jest własnością powiatu lub organu prowadzącego;
 • podpisywanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z organem prowadzącym;
 • uczestniczenie w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 • zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w zakresie: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • traktowanie dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, przygotowywanie ich do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
 • zapewnianie dzieciom dostępu do przysługujących im świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnianie dzieciom kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych oraz zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dzieci;
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • zapewnienie dziecku możliwości nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i innymi osobami bliskimi (chyba że sąd rodzinny postanowi inaczej) oraz z rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 • przygotowywanie dla każdego dziecka indywidualnego planu pracy oraz karty pobytu, która zawiera uzupełnianą co miesiąc informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka;
 • współpraca i przekazywanie raportów z zakresu realizowanych zadań do organu prowadzącego, Urzędu Wojewódzkiego i sądu rodzinnego;
 • współpraca z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
 • zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi od organu prowadzącego przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie lokalu, bieżące naprawy, remonty i niezbędny sprzęt oraz na leczenie, rehabilitację i pomoc w nauce wychowankom;
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania od sponsorów i organizacji pozarządowych;
 • wykonywanie zadań zgodnie z zasadami etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnego domu dziecka na zewnątrz.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Prowadzący rodzinny dom dziecka - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących magazyny blach i profili (elektroniczna)
  Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących magaz...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze młota wyburzeniowego (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze młota wyburzeniowego ...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja przeciwpożarowa dla restauracji (planszowa)
  Instrukcja przeciwpożarowa dla restauracji (plansz...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze garowni (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze garowni (elektroniczn...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu tiosiarczanu sodowego w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu tio...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX