Product was successfully added to your shopping cart.

W tej kategorii można kupić gotowe znaki ostrzegawcze stosowane w transporcie materiałów niebezpiecznych tzw. ADR (pomarańczowe odblaskowe tablice informacyjne, umieszczone na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne, zawierające dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji, które obowiązują w transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR) oraz oznakowanie RID (z fr. Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Załącznik 2 Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) ważne od 1 lipca 2006 r.

Tablice ADR, RID

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 20 z 43

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB122 B1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria II" Nr arykułu: MB122B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB122 D4 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria II" Nr arykułu: MB122D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB122 F1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria II" Nr arykułu: MB122F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  2. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB112 B1 FN - Tablica "Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone" Nr arykułu: MB112B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB112 D4 FN - Tablica "Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone" Nr arykułu: MB112D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB112 F1 FN - Tablica "Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone" Nr arykułu: MB112F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  3. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB113 B1 FN - Tablica "Materiały samozapalne" Nr arykułu: MB113B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB113 D4 FN - Tablica "Materiały samozapalne" Nr arykułu: MB113D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB113 F1 FN - Tablica "Materiały samozapalne" Nr arykułu: MB113F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  4. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB114 B1 FN - Tablica "Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne" Nr arykułu: MB114B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB114 D4 FN - Tablica "Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne" Nr arykułu: MB114D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB114 F1 FN - Tablica "Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne" Nr arykułu: MB114F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  5. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB115 B1 FN - Tablica "Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne" Nr arykułu: MB115B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB115 D4 FN - Tablica "Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne" Nr arykułu: MB115D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB115 F1 FN - Tablica "Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne" Nr arykułu: MB115F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  6. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB116 B1 FN - Tablica "Materiały utleniające" Nr arykułu: MB116B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB116 D4 FN - Tablica "Materiały utleniające" Nr arykułu: MB116D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB116 F1 FN - Tablica "Materiały utleniające" Nr arykułu: MB116F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  7. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB117 B1 FN - Tablica "Nadtlenki organiczne" Nr arykułu: MB117B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB117 D4 FN - Tablica "Nadtlenki organiczne" Nr arykułu: MB117D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB117 F1 FN - Tablica "Nadtlenki organiczne" Nr arykułu: MB117F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  8. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB118 B1 FN - Tablica "Materiały trujące" Nr arykułu: MB118B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB118 D4 FN - Tablica "Materiały trujące" Nr arykułu: MB118D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB118 F1 FN - Tablica "Materiały trujące" Nr arykułu: MB118F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  9. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB119 B1 FN - Tablica "Materiały zakaźne" Nr arykułu: MB119B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB119 D4 FN - Tablica "Materiały zakaźne" Nr arykułu: MB119D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB119 F1 FN - Tablica "Materiały zakaźne" Nr arykułu: MB119F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  10. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB120 B1 FN - Tablica "Materiały zakaźne (z opisem)" Nr arykułu: MB120B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB120 D4 FN - Tablica "Materiały zakaźne (z opisem)" Nr arykułu: MB120D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB120 F1 FN - Tablica "Materiały zakaźne (z opisem)" Nr arykułu: MB120F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  11. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB121 B1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria I" Nr arykułu: MB121B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB121 D4 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria I" Nr arykułu: MB121D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB121 F1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria I" Nr arykułu: MB121F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  12. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB111 B1 FN - Tablica "Materiały ciekłe zapalne" Nr arykułu: MB111B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB111 D4 FN - Tablica "Materiały ciekłe zapalne" Nr arykułu: MB111D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB111 F1 FN - Tablica "Materiały ciekłe zapalne" Nr arykułu: MB111F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  13. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB123 B1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria III" Nr arykułu: MB123B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB123 D4 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria III" Nr arykułu: MB123D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB123 F1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Kategoria III" Nr arykułu: MB123F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  14. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB124 B1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7" Nr arykułu: MB124B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB124 D4 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7" Nr arykułu: MB124D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB124 F1 FN - Tablica "Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7" Nr arykułu: MB124F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  15. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB125 B1 FN - Tablica "Materiały żrące" Nr arykułu: MB125B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB125 D4 FN - Tablica "Materiały żrące" Nr arykułu: MB125D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB125 F1 FN - Tablica "Materiały żrące" Nr arykułu: MB125F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  16. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB126 B1 FN - Tablica "Różne materiały i przedmioty niebezpieczne" Nr arykułu: MB126B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB126 D4 FN - Tablica "Różne materiały i przedmioty niebezpieczne" Nr arykułu: MB126D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB126 F1 FN - Tablica "Różne materiały i przedmioty niebezpieczne" Nr arykułu: MB126F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  17. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB127 B1 FN - Tablica "Substancje szkodliwe dla środowiska" Nr arykułu: MB127B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB127 D4 FN - Tablica "Substancje szkodliwe dla środowiska" Nr arykułu: MB127D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB127 F1 FN - Tablica "Substancje szkodliwe dla środowiska" Nr arykułu: MB127F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  18. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB128 B1 FN - Tablica "Ograniczona ilość materiałów niebezpiecznych (Limited Quantities)" Nr arykułu: MB128B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB128 D4 FN - Tablica "Ograniczona ilość materiałów niebezpiecznych (Limited Quantities)" Nr arykułu: MB128D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB128 F1 FN - Tablica "Ograniczona ilość materiałów niebezpiecznych (Limited Quantities)" Nr arykułu: MB128F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  19. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB129 B1 FN - Tablica "Numer rozpoznawczy" Nr arykułu: MB129B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB129 D4 FN - Tablica "Numer rozpoznawczy" Nr arykułu: MB129D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB129 F1 FN - Tablica "Numer rozpoznawczy" Nr arykułu: MB129F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
  20. W tabeli poniżej znajdziesz znaki podzielone ze względu na rozmiar, materiał i luminację. Wybierz produkt, dodając go do koszyka.

    Cena od: 1,70 zł

    Nr artykułu Parametry Cena Ilość
    MB130 B1 FN - Tablica "Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach" Nr arykułu: MB130B1FN

    Rozmiar znaku: 10 x 10

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    1,70 zł
    Ilość:
    MB130 D4 FN - Tablica "Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach" Nr arykułu: MB130D4FN

    Rozmiar znaku: 25 x 25

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    6,90 zł
    Ilość:
    MB130 F1 FN - Tablica "Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach" Nr arykułu: MB130F1FN

    Rozmiar znaku: 40 x 40

    Materiał znaku: Naklejka

    Luminacja: Nieświecący

    Cena:
    16,00 zł
    Ilość:
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 20 z 43

  1. 1
  2. 2
  3. 3