GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
W magazynie
Nr artykułu
01F10708DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach (jako przedmiot samodzielny) oraz w liceach profilowanych (razem z historią), dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zadania zawodowe na stanowisku nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

 • wyposażanie uczniów w wiedzę przydatną do aktywnego udziału w życiu gospodarczym: rozwijania przedsiębiorczości, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej, wstępnego przygotowania do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy;
 • wyposażanie w wiedzę przydatną do życia w rodzinie i założenia własnej;
 • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości, promowanie wizji seksualności człowieka;
 • zapoznawanie z podstawowymi pojęciami i terminami dotyczącymi państwa, demokracji, gospodarki, życia społecznego i kultury, związków zachodzących między różnymi sferami życia społecznego (gospodarka, polityka, kultura), funkcjonowania społeczeństwa, społeczności lokalnych i państwa, praw i swobód obywatelskich oraz praw człowieka;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego;
 • kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
 • realizowanie programów nauczania wiedzy o społeczeństwie według zasad współczesnej dydaktyki oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk społecznych;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy uczniów i ich umiejętności w nauce oraz analizowanie niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
 • dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
 • reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia oraz współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
 • zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
 • krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego;
 • pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
 • prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej;
 • organizowanie wycieczek szkolnych, opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
 • pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
 • opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. FENOL - Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny
  FENOL - Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez ...
  189,00 zł 180,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (planszowa)
  Instrukcja BHP przy uboju zwierząt i przetwórstwie...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja usuwania odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych oraz śmieci z terenu zakładu (elektroniczna)
  Instrukcja usuwania odpadów produkcyjnych i poprod...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP na stanowisku hakowego (elektroniczna)
  Instrukcja BHP na stanowisku hakowego (elektronicz...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze złamywarek (falcarek) przeznaczonych do zadrukowanych arkuszy (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze złamywarek (falcarek)...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX