GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Nauczyciel wiedzy o kulturze - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
W magazynie
Nr artykułu
01F10707DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Nauczyciel wiedzy o kulturze

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Nauczyciel wiedzy o kulturze planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu wiedzy o kulturze zgodnie z podstawą programową. Wspiera uczniów w rozwoju, realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.

Zadania zawodowe na stanowisku nauczyciel wiedzy o kulturze:

 • planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu wiedzy o kulturze zgodnie z podstawą programową;
 • wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze, w tym m.in.: odbieranie wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji (odbieranie tekstów kultury i wykorzystywanie informacji w nich zawartych, z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane);
 • tworzenie wypowiedzi z posługiwaniem się różnymi mediami, takimi jak: słowo mówione i pisane, obraz malarski, fotograficzny, filmowy, dźwięk, widowisko, środki multimedialne;
 • aktywne współtworzenie kultury lokalnej – szkoły, dzielnicy, miejscowości; analizowanie i interpretowanie tekstów kultury;
 • kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
 • realizowanie programów nauczania wiedzy o kulturze wg zasad współczesnej dydaktyki oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • analizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem wiedzy o kulturze;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie;
 • podwyższanie swoich kompetencji/kwalifikacji poprzez branie udziału w różnych formach doskonalenia;
 • dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
 • reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia oraz współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
 • zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
 • krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa oraz znajomość prawa oświatowego i prawa pracy oraz ich przestrzeganie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
 • prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie wycieczek szkolnych, opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
 • opiekowanie się studentami/słuchaczami odbywającymi praktyki nauczycielskie.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Nauczyciel wiedzy o kulturze - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handlowych (elektroniczna)
  Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, ur...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki punktowej i liniowej do metali (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki punktowej ...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Ubój bydła - wzorcowy plan HACCP (elektroniczna)
  Ubój bydła - wzorcowy plan HACCP (elektroniczna)...
  157,50 zł 150,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze wózka podnośnikowego typu BT ORION P20 (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze wózka podnośnikowego ...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego (elektroniczna)
  Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu ...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX