GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
W magazynie
Nr artykułu
01F00220DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego, historii, języków obcych, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zadania zawodowe na stanowisku Nauczyciel przedmiotów humanistycznych:

 • wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki i ortografii, analizy literackiej (fikcja, obrazowość, komunikacja literacka, język artystyczny i jego funkcje, wersyfikacja, wiedza o gatunkach i rodzajach literackich, znaki kultury i tradycja), znajomości ważniejszych dzieł literatury polskiej i obcej;
 • kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
 • dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów Polski (w tym z regionu) oraz Europy i świata;
 • zapoznawanie uczniów z symbolami narodowymi, religijnymi i państwowymi, wyjaśnianie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich;
 • rozwijanie postawy patriotycznej;
 • kształtowanie wyobraźni historycznej;
 • zapoznawanie z elementarnymi pojęciami historycznymi;
 • rozbudzanie w uczniach zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny i narodu oraz korzeniami i rozwojem rodzimej kultury;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej;
 • realizowanie programów nauczania języka polskiego wg zasad współczesnej dydaktyki oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
 • dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
 • reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia oraz współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
 • zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
 • krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej, znajomość prawa oświatowego, prawa pracy oraz ich przestrzeganie;
 • pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
 • prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej;
 • organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
 • pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
 • opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Nauczyciel przedmiotów humanistycznych - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP podczas zajęć z wychowania fizycznego (planszowa)
  Instrukcja BHP podczas zajęć z wychowania fizyczne...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac minerskich (planszowa)
  Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac minerskich (p...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzeci...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Lakiernik wyrobów drzewnych - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Lakiernik wyrobów drzewnych - Ocena ryzyka zawodow...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze automatu do zwijania cukierków (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze automatu do zwijania ...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX