GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Nauczyciel języka hiszpańskiego - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
W magazynie
Nr artykułu
01F10695DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Nauczyciel języka hiszpańskiego prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka hiszpańskiego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych. Posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka hiszpańskiego, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru języka hiszpańskiego.

Zadania zawodowe na stanowisku nauczyciel języka hiszpańskiego:

 • wybór odpowiednich (do poziomu kształcenia) metod nauczania;
 • planowanie i przeprowadzanie procesu dydaktycznego na odpowiednim etapie edukacyjnym, określonym w podstawie programowej kształcenia;
 • opracowywanie programów nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia;
 • realizowanie programów nauczania języka hiszpańskiego według zasad współczesnej dydaktyki oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych;
 • wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu: kultury języka hiszpańskiego, komunikacji językowej i gramatyki;
 • stałe monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej, przestrzeganie prawa oświatowego oraz prawa pracy;
 • pisanie i edytowanie tekstów formalnych i naukowych w języku hiszpańskim;
 • tłumaczenie tekstów i wypowiedzi ustnych z języka hiszpańskiego na język polski i odwrotnie;
 • wystąpienia i prezentacje publiczne, w języku hiszpańskim;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu poprzez udział w różnych formach doskonalenia, w tym samokształcenie;
 • pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego oraz wychowawcy klasy;
 • prowadzenie językowego koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych, olimpiad i obozów językowych;
 • uczestnictwo w projektach oraz programach współpracy i wymiany międzynarodowej;
 • opiekowanie się studentami odbywającymi praktyki i staże nauczycielskie;
 • współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów;
 • inne zadania, wynikające ze statutu szkoły lub placówki oświatowej.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Nauczyciel języka hiszpańskiego - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja przeciwpożarowa dla sklepu (elektroniczna)
  Instrukcja przeciwpożarowa dla sklepu (elektronicz...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do falcowania (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do falcowania...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych sub...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze piły ramowej BKA-30MT (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze piły ramowej BKA-30MT...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. MECHANIK SAMOCHODOWY - wykaz prac wzbronionych młodocianym (planszowa)
  MECHANIK SAMOCHODOWY - wykaz prac wzbronionych mło...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX