0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Mobilne stanowisko do sprzedaży HOT-DOG’ów - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna) Mobilne stanowisko do sprzedaży HOT-DOG’ów - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)
Poprzedni

Wata cukrowa, popcorn, gotowana kukurydza - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Poprzedni

Firma produkcyjna - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Mobilne stanowisko do sprzedaży HOT-DOG’ów - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Krótki opis

W ciągu zaledwie 1 minuty po dokonaniu zakupu, na Twój adres email otrzymasz link do pobrania produktu z naszej strony internetowej. Udostepniony plik będzie w formacie .docx (Microsoft Word)

Nr artykułu: 01D01014DJEE

Dostępność: W magazynie

90,00 zł

* Wymagane pola

90,00 zł

Szczegóły

Kompletna dokumentacja dobrych praktyk GHP/GMP dla mobilnego stanowiska do sprzedaży HOT-DOG'ów zawiera:

1. Stronę tytułową.

2. Miejsce na zaświadczenia i inne dokumenty.

 • Decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca prowadzenia działalności gastronomicznej.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenia lekarskie z badań pracowników przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Umowa z dyrektorem supermarketu, zezwalająca na prowadzenie działalności handlowej na terenie sklepu.
 • Dokumenty potwierdzające zaopatrzenie w wodę do picia oraz odprowadzanie ścieków.
 • Dokumenty potwierdzające usuwanie odpadów.
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie przed szkodnikami.
 • Dokumenty potwierdzające konserwowanie urządzeń stosowanych przy produkcji.
 • Deklaracja zgodności gastropojemników oraz pokryw.
 • Deklaracja zgodności w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Deklaracja zgodności GRILL'a.
 • Deklaracja zgodności wózka do HOT-DOG'ów.
 • Świadectwo materiałowe stali wykorzystanej do produkcji wózka.
 • Dokumenty potwierdzające konserwowanie urządzeń stosowanych przy produkcji.
3. Instrukcje.

 • Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny na stanowisku oraz w jego otoczeniu.
 • Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy.
 • Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla personelu.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
 • Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych.
 • Instrukcja mycia grilla.
 • Instrukcja technologiczna podgrzewania parówek.
 • Instrukcja technologiczna podgrzewania bułek.
 • Instrukcja technologiczna wydawania hot-dog'ów.
 • Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami.
 • Instrukcja technologiczna parzenia kawy.
 • Instrukcja technologiczna wydawania napojów.
 • Instrukcja zabezpieczenia stanowiska w wodę.
 • Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.
 • Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób jego magazynowania.
 • Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących stanowisko.
 • Rejestr pracowników zapoznanych z Instrukcjami Dobrej Praktyki Higienicznej.
4. Zapisy wykonywanych czynności.

 • Karta dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy.
 • Rejestr mycia grill'a.
 • Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych.
 • Karta kontroli temperatury urządzenia chłodniczego.
 • Karta kontroli przyjęcia towaru.
 • Protokół szkolenia okresowego wewnętrznego.
 • Protokół szkolenia zewnętrznego pracowników.
 • Karta reklamacji towaru.
 • Karta kontroli wewnętrznej.

Instrukcje według Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP są obowiązkowym elementem dokumentacji każdego podmiotu, który ma zamiar rozpocząć działalność w sektorze spożywczym. Chcąc uzyskać zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, musisz posiadać sporządzoną i wdrożoną dokumentację GHP/GMP.

Dokumentacja ta stanowi wstęp do systemu HACCP, który od momentu przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej, stał się wymagany we wszystkich obszarach produkcji, przetwórstwa oraz obrotu żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności.
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem wzorcowego planu HACCP dla stanowiska do sprzedaży HOT-DOG'ów, zachęcamy do kontaktu z nami.

Dokument zawiera instrukcje gwarantujące zachowanie na stanowisku wymaganego standardu higieny. Poza tym znajdziesz w nim wytyczne dotyczące m. in. przyjęcia towarów, ich magazynowania, czy gotowe arkusze do prowadzenia wymaganych rejestrów.

Stosując się do tych zaleceń masz wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywnościowe oferowanych produktów.

Informacje dodatkowe

Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .doc
Norma dokumentacji Codex Alimentarius
Producent BHPEX
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Brak pytań