GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Kierownik w dziale inwestycji - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
W magazynie
Nr artykułu
01F00208DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Kierownik w dziale inwestycji

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Kierownik w dziale inwestycji sprawuje nadzór nad terminową i właściwą realizacją robót.

Zadania zawodowe na stanowisku Kierownik w dziale inwestycji:

 • Określenie zadań dla podległych pracowników działu oraz nadzór nad ich terminową i właściwą realizacją;
 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy w dziale zapewniającej efektywną realizację zadań;
 • Parafowanie pism, sprawozdań, analiz i innych dokumentów zastrzeżonych do podpisu przez dyrektora;
 • Analiza potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie działania Oddziału, programowanie wielkoletnie, pozyskiwanie mieszkań na drodze inwestycji budownictwa mieszkaniowego, zakup mieszkań, ulepszania istniejącego zasobu;
 • Sprawowanie nadzoru nad programem budownictwa mieszkaniowego i realizację roczną PIM (Planów Inwestycji Mieszkaniowych);
 • Opracowanie rocznych PIM, sporządzenie bieżących analiz ich realizacji rzeczowych i finansowej, wniosków o wprowadzenie korekt w tym planie
 • Prowadzenie procesu inwestycyjnego budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami oraz bieżące i ostateczne rozliczenia zadań;
 • Opracowywanie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zestawień kosztów zadań i przestawienie ich Prezesowi lub Dyrektorowi oddziału (w zależności od wartości) do zatwierdzenia;
 • Prowadzenie analiz kosztów m2 p.u. mieszkań i innych wskaźników techniczno- ekonomicznych przez realizacji zadań inwestycyjnych;
 • Współpraca z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży bądź zakupu nieruchomości;
 • Sporządzanie rocznych planów remontów oraz ich pełna rzeczowa i finansowa realizacja;
 • Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami remontowanie lokali przed ponownym zasiedleniem;
 • Sprawdzanie i potwierdzanie właściwego naliczania wysokości ryczałtu remontowego , kosztów wymiany urządzeń i ulepszeń standardów;
 • Ustalenie limitów kosztów konserwacji bieżącej z podziałem na poszczególne miejscowości i budynki;
 • Terminowe i rzetelne sporządzenie elaboratów zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydawanych do ustawy przy realizacji zadań działu;
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie dotyczących ustawy o której mowa w pkt. 17, a w przypadku ujawnienia czynu mającego znamiona przestępstwa lub naruszania dyscypliny finansów publicznych niezwłocznie zawiadomienie pisemne dyrektora;
 • Pełna i terminowa realizacja postanowień ustawy Prawo budowlane, a w szczególności dotyczących przeglądów okresowych wskazanych w art. 62;
 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów i usług do budynków zapewniających właściwe i bezpieczne warunki ich funkcjonowania oraz komfort zamieszkania;
 • Planowanie i nadzór nad realizacją rocznych wydatków na zakup mediów komunalnych, usług, o konserwację i eksploatację obiektów;
 • Przygotowanie budynków, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej do sezonu zimowego;
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie  ze środowiska;
 • Prowadzenie ewidencji, monitorowanie odczytów mediów komunalnych w budynkach i lokalach;
 • Nadzorowanie prawidłowej realizacji umów o zarzadzania/ administrowanie nieruchomości, dzierżawą kotłów, itp.;
 • Opracowywanie i realizacja miesięcznych planów kontroli realizacji umów;
 • Reprezentowanie interesów placówki we wspólnotach mieszkaniowych, w których posiadane są udziały właścicielskie;
 • Opracowywanie miesięcznych zestawień wprowadzonych zmian zaliczek na pokrycie kosztów zarządu lub/ i mediów komunalnych poszczególnych oraz z przekazaniem tych zmian do działu mieszkaniowego;
 • Sporządzanie karty pracy dla podległych pracowników działu;
 • Rozpatrywanie pism bieżących, skarg i wniosków kierowanych do działu;
 • Identyfikacja ryzyka, analiza i monitoring oraz podejmowanie działań zaradczych;
 • Obsługa komputera, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń biurowych.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Kierownik w dziale inwestycji - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego (...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Inżynier telekomunikacji - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Inżynier telekomunikacji - Ocena ryzyka zawodowego...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki elektroiskrowej (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki elektroiskr...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Zamiatacz - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Zamiatacz - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Lekarz-geriatria - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Lekarz-geriatria - Ocena ryzyka zawodowego metodą ...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX