GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Dyrektor zakładu dla nieletnich - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
W magazynie
Nr artykułu
01F10282DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Dyrektor zakładu dla nieletnich

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Dyrektor zakładu dla nieletnich kieruje zakładem dla nieletnich i podległym personelem; tworzy i realizuje arkusz organizacji pracy zakładu oraz regulamin zakładu; sprawuje nadzór pedagogiczny; zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu; odpowiada za przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, w tym za funkcjonowanie zakładu zgodnie z właściwymi przepisami; odpowiada za prawidłowe zagospodarowanie i wykorzystanie środków finansowych; reprezentuje zakład na zewnątrz.

Zadania zawodowe na stanowisku dyrektor zakładu dla nieletnich:

 • kierowanie zakładem dla nieletnich resocjalizacyjnym (otwartym – młodzieżowym ośrodkiem adaptacji społecznej, półotwartym, zamkniętym lub o wzmożonym nadzorze wychowawczym), resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, resocjalizacyjno-terapeutycznym lub readaptacyjnym;
 • opracowywanie programów rozwoju kierowanego zakładu oraz tworzenie procedur postępowania z nieletnimi, zapewniających realizację ich indywidualnych potrzeb, ochronę przed zagrożeniami, w tym przeciwdziałanie naruszeniom prawa i utrwalaniu skłonności do niepożądanych zachowania;
 • przygotowanie arkusza organizacji pracy zakładu przy współpracy z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w zakładzie i przedkładanie arkusza wraz z opinią okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego i akceptacją prezesa sądu okręgowego do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości przygotowanie regulaminu zakładu i przedstawianie go do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec szkoły zorganizowanej w zakładzie oraz nauczycieli zatrudnionych w zakładzie;
 • zapewniane warunków organizacyjnych, finansowych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadań zakładu uwzględniających możliwość tworzenia w zakładzie warunków indywidualnego oddziaływania na nieletnich oraz konieczność zapewnienia właściwych warunków bytowych, sanitarnych i zdrowotnych nieletnich oraz ponoszenie odpowiedzialności za działalność zakładu;
 • organizowanie pracy w działach zakładu takich jak: internat, szkoła albo szkoły, warsztaty szkolne, zespół diagnostyczno-korekcyjny oraz inne działy zapewniające realizację zadań zakładu;
 • dysponowanie przyznanymi zakładowi środkami finansowymi i odpowiadanie za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników zakładu: prowadzenie doboru kandydatów do pracy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, motywowanie do pracy, przyznawanie premii i nagród, przeprowadzanie ocen pracowniczych itp.;
 • opracowywanie zakresu pracy i czynności służbowych pracowników zgodnie z arkuszem organizacji pracy zakładu oraz regulaminem zakładu oraz posiadanymi przez pracowników uprawnianiami zawodowymi;
 • dbanie o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, w tym zabezpieczenia zakładu w sposób uniemożliwiający samowolne oddalenie się nieletnich wychowanków z zakładu lub ich uwolnienie przez osoby z zewnątrz oraz inne bezprawne działania;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem działalności wychowawczej w zakładzie, np. poprzez hospitacje;
 • współpracowanie z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz nieletnich i ich rodzin w sprawach programów dla nieletnich oraz metod oddziaływań wychowawczych;
 • pełnienie funkcji przewodniczącego rady zakładu, w tym przygotowanie posiedzenia rady zakładu, zawiadamia jej członków o terminie i porządku zebrania oraz prowadzenie posiedzeń rady zakładu zgodnie z regulaminem;
 • współpracowanie z rodzicami i opiekunami wychowanków zakładu dla nieletnich;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Dyrektor zakładu dla nieletnich - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. SPAWACZ GAZOWY - wykaz prac dozwolonych młodocianym (elektroniczny)
  SPAWACZ GAZOWY - wykaz prac dozwolonych młodociany...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny introligatorskiej do szycia nićmi (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny introligators...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze młynka koloidalnego (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze młynka koloidalnego ...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Szwaczka - ocena ryzyka i pomiar wydatku energetycznego metodą Lehmanna
  Szwaczka - ocena ryzyka i pomiar wydatku energetyc...
  168,00 zł 160,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych (planszowa)
  Instrukcja BHP przy eksploatacji powietrznych zbio...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX