GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Strażnik miejski - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Czynnik biologicznySARS-CoV-2
W magazynie
Nr artykułu
01F70021
47,25 zł 45,00 zł
Zobacz
Darmowy fragment dokumentacji
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Strażnik miejski - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)

 

Charakterystyka oceny ryzyka:

 • Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus) stanowi dodatek do dokumentacji ORZ w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 • Suplement opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona oceny ryzyka, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.
 • Dokumentacja zawiera w zależności od tytułu 10 stron.

 

Spis treści oceny ryzyka za zagrożenie koronawirusem:

 • Strona tytułowa.
 • Instrukcja do oceny ryzyka zawodowego.
 • Opis dla stanowiska pracy zawierający:
  • Rodzaj i charakter wykonywanej pracy (opis technologii lub rodzaju produkcji).
  • Podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
  • Elementy wyposażenia jak, np.: maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia pracy, itp.
  • Obowiązkowe instrukcje: obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Stosowane materiały podczas wykonywania pracy.
  • Strefy zagrożenia.
  • Środki ochrony pracy.
  • Wypadki i choroby zawodowe (rok zdarzenia i przyczyny wypadku).
  • Inne.
  • Miejsce usytuowania stanowiska.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Charakterystyka zagrożenia koronawirusem, zawierająca:
  • Kategoria czynnika.
  • Nazwa łacińska i/lub polska.
  • Grupa zagrożeń.
  • Występowanie.
  • Przenoszenie.
  • Objawy chorobowe.
  • Działanie na człowieka.
  • Działania profilaktyczne.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego czynnika biologicznego (koronawirusa) zawierająca szczegółowy opis sposobu redukcji ryzyka (środki techniczne, organizacyjne, ludzkie).
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

 

Rodzaj i charakter wykonywanej pracy z możliwością zakażenia się koronawirusem (opis technologii lub rodzaju produkcji):

Strażnik miejski odpowiada za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Zajmuje się ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

 

Zadania zawodowe na stanowisku zagrożonym zakażeniem się koronawirusem:

 • działanie na rzecz utrzymania porządku w miejscach publicznych;
 • ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców;
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia;
 • obsługa telefonu alarmowego nr 986, w tym przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie, realizacja przyjętych zgłoszeń poprzez wydawanie poleceń dyżurnym oddziałów lub podległym patrolom oraz egzekwowanie ich wykonania;
 • działanie na rzecz ochrony szkół i przedszkoli, w szczególności kontrola terenów w pobliżu placówek w celu wyeliminowania osób zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci, zwracanie uwagi na niekulturalne zachowanie (wulgarne słownictwo, palenie papierosów itp.), czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie placówek (prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg), współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych, urządzanie prelekcji i pogadanek na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami;
 • współpraca i współdziałanie z policją w celu utrzymania porządku publicznego oraz z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także z organizacjami i innymi służbami w związku z koniecznością zapewnienia porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu;
 • działanie na rzecz ochrony urzędu i podległych gminnych jednostek organizacyjnych;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
 • kontrolowanie ruchu drogowego zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrolowanie przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;
 • kontrolowanie stanu czystości i estetyki miejsc publicznych;
 • kontrolowanie wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminów utrzymania czystości i porządku;
 • patrolowanie terenów zielonych;
 • kontrolowanie oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach;
 • kontrolowanie utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych;
 • kontrolowanie wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Czynnik biologicznySARS-CoV-2
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Strażnik miejski - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie prz...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu (planszowa)
  Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higien...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedag...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w chłodniach oraz magazynach mięsa i przetworów mięsnych (planszowa)
  Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w chł...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze zaczyszczarki do usuwania emalii z drutów (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze zaczyszczarki do usuw...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX